Pienempi tekstikokoSuurempi tekstikoko
Outokumpu lukio
Outokumpu lukio > Yleistä > Outokummun lukio
vihjeet 
Outokummun lukio
Outokummun lukio on vireä, luokaton yleislukio. Lukio on keskikokoinen ja  tarjoaa hyvän opiskeluympäristön.


Lukiossamme 
- on monipuoliset valinnanmahdollisuudet ja hyvin toimiva luokattomuus
- opettajat ja opiskelijat tuntevat toisensa
- saat neuvoja ja ohjausta opinnoissasi
- ilmapiiri on hyvä
- on mahdollisuus monipuoliseen kulttuuriharrastukseen
- osallistutaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin projekteihin

Kurssitarjonta on runsas: pakollisten kurssien lisäksi voi opiskella lyhyistä kielistä saksaa, ranskaa ja venäjää. Kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa ja ilmaisutaidossa on runsaasti valinnaiskursseja. Lukiodiplomin voi suorittaa kuvataiteessa, musiikissa ja liikunnassa sekä kirjallisuudessa.

 

Painopistealueita ovat tasokas lukion perusopetus, taideaineet ja yhteistyö paikallisen ammattipiston kanssa. Yhteistyötä tehdään Pohjois-Karjalan Ammattiopisto OutokummunJoensuun Seudun kansalaisopiston ja Keski-Karjalan Musiikkiopiston kanssa.

 

Lukiolainen voi Outokummussa suorittaa yhdistelmätutkinnon (ammattitutkinto; lähihoitajan, elektroniikka-asentajan, koneistajan,  media-assistentin tai kuva-artesaanin tutkinnon + lukio + yo-tutkinto). Aikuisopiskelijoille eli yli 18-vuotiaina lukion aloittaville järjestetään opetusta aikuisten tuntijaon mukaan.

 

Lukion aloittajaa tuetaan lukuisin kertauskurssein (englanti, ruotsi ja matematiikka), ja yleisten opiskeluvalmiuksien parantamiseksi  järjestetään opiskelutaitojen kurssi. Opiskelijoiden apuna ovat aineenopettajien lisäksi opinto-ohjaaja ja erityisopettaja. Opiskelijat saavat runsaasti opintojen ohjausta, myös henkilökohtaisesti.

 

Lukiolla toimii opiskelijahuoltotyöryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ennaltaehkäiseviä oppilashuollollisia toimenpiteitä ja koulun käytänteitä sekä etsiä ratkaisuja yksittäisten opiskelijoiden ongelmiin.

 

Outokummun lukion perinteitä ovat vuosittain kulttuuriviikko, penkinpainajaiset ja vanhojen päivä. Kulttuuriviikon päätapahtuma on näytelmä tai musikaali ja siihen kuuluvat myös musiikki-illat ja erilaiset näyttelyt.

 

Lukion kansainvälinen toiminta on vilkasta. Yhteistyökouluja ovat Anna-Sophian lukio Saksassa, Opalenican lukio Puolassa, Geo Milev -lukio Bulgariassa ja Leonardo-lukio Giarressa Sisiliassa.
17.1.2013 13:35