Pienempi tekstikokoSuurempi tekstikoko
Outokumpu - Tekniset palvelut
Outokumpu - Tekniset palvelut > Kadut ja liikenne > Yksityistiet
vihjeet 
Yksityistiet

Outokummun kaupungin tekninen lautakunta on antanut yksityistieasiat Isännöinti Tiet ja Talot Oy:n hoidettavaksi.

Isännöinti Tiet ja Talot Oy hoitaa neuvonnan ja ohjauksen, yksityisteiden kunnan avustuksen jaon yksityistiekunnille kunnan antamien jakoperusteiden mukaisesti. Lisäksi yritys hoitaa yksityistielain mukaiset tietoimitukset.

Isännöinti Tiet ja Talot Oy,
Aija Uusoksa
Liperintie 125
83100 Liperi
puh. 0440 652 403
s-posti: tiet.talot@telemail.fi 

Tiekuntien avustukset

Kaupunki jakaa vuosittain avustusehdot täyttäville yksityisteille kunnossapitoavustuksia, perusparannusavustuksia teille, joille valtio on myöntänyt avustuksen tien peruskorjaukseen.

Kunnossapitoavustushakemukset vuodelle 2013 on palautettava 28.3.2013 mennessä.
Tieavustukset jaetaan 2013 sellaisille yksityisteille, joille on perustettu ja on myös toimiva tiekunta, lisäksi tiellä tulee olla pysyvää asutusta. Vakituiseksi asunnoksi katsotaan asunto, jossa asukas on kirjoilla.
Avustettavalla tiellä tulee olla vähintään 300 m pysyvän asutuksen käyttämää tieosaa.
Pienin maksettava avustus on 50 euroa.
Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa jäljennös edellisen vuoden tilinpäätöksestä.

Avustushakemus 2014
11.3.2014 14:21