Jätehuolto

Järjestetty jätehuolto siirtyi 1.1.2017 alkaen Jätekukko Oy:n hoidettavaksi.

Kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa pyydetään olemaan yhteydessä Jätekukko Oy:n asiakaspalveluun puh. 017 368 0152.

Jätehuolto on kuntalaisten terveyteen ja elinympäristöön vaikuttava peruspalvelu. Kunnallinen jätehuolto tarjotaan kaikille asuinkiinteistöille, vapaa-ajan kiinteistöille sekä julkiselle hallinto- ja palvelutoiminnalle.

Jätehuoltopalvelut tuottaa kuntien yhteinen jäteyhtiö, Jätekukko. Jätekukko tarjoaa keskitetysti kilpailutetut jäteastiatoimitukset ja -tyhjennykset. Asiakkaiden käytössä on jätehuollon palveluverkosto, johon kuuluu ekopisteitä, lajitteluasemat ja vaarallisten jätteiden keräys. Jätekukko myös neuvoo jätehuoltoasioissa. Tässä linkki Jätekukon nettisivuille: Jätekukko Oy

Jätehuollon viranomaistehtävät hoitaa Savo-Pielisen jätelautakunta. Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräyksistä, jätetaksoista ja siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan. Jätelautakunta myös seuraa, että kiinteistöt ovat jätelain mukaisesti järjestetyn jätehuollon piirissä. Jätelautakunnan nettisivuihin pääset tutustumaan tästä: Jätelautakunta

Jätehuollon valvonta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristöhaittoja aiheuttavaan jätteiden käsittelyyn tai roskaamiseen voidaan puuttua tilanteen korjaamiseksi. Tässä linkki ympäristönsuojeluviranomaisen nettisivuille: Ympäristönsuojelu