Kuulutukset ja ilmoitukset

Outokummun kaupungin kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Outokummun kaupungin verkkosivuilla (yleinen tietoverkko). Ilmoitukset pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta heti edellä mainitun ajan kuluttua.

Kaupunginvaltuuston 12.6.2017 § 60 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa ja tärkeimmät ilmoitukset lisäksi Outokummun Seutu -nimisessä paikallislehdessä kuitenkin niin, että pitkistä ja kohtuuttoman kalliiksi tulevista ilmoituksista voidaan julkaista vain ilmoitus, missä se on täydellisenä nähtävissä. Tiedoksisaattaminen lehdessä ei ole tarpeen silloin, kun lehti ei poikkeuksellisesta syystä ilmesty.

Yleisen tietoverkon lisäksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, joka sijaitsee Outokummun kaupungintalolla, Hovilankatu 2, 1. krs., julkaistaan erityislainsäädännön edellyttämiä ilmoituksia. Julkisten kuulutusten ilmoitustaululla voidaan tarpeen ja harkinnan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin muita ilmoituksia.

 

____________________________________________________________________

Maansiirto E. Huttunen Oy:n maa-aineslupahakemus

____________________________________________________________________

Pohjois-Karjalan ely:n päätös 13.2.2018 pilaantuneen maaperän puhdistamisesta koskevan ilmoituksen johdosta

____________________________________________________________________

Voimaantulokuulutus: Kalattoman itäosan asemakaavamuutos

____________________________________________________________________

Viinijärven vanhojen vesijättöjen osakaskunnan vuosikokous 2.3.2018

____________________________________________________________________

Hylätyn ajoneuvon siirtokehotus

____________________________________________________________________

Pohjois-Karjalan ely-keskus: Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

____________________________________________________________________


Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden maksutaksan muutos 1.1.2018 alkaen

____________________________________________________________________

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) ikääntyvien sosiaalipalvelujen keskimääräiset odotusajat 1.1. - 30.6.2017

____________________________________________________________________

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma vuosille 2015 - 2019, päivitys vuodelle 2016

____________________________________________________________________

Lisätietoja kuulutuksista:

Anne Kauppinen
kanslianhoitaja
puh. 044 755 9214
anne.kauppinen(at)
outokummunkaupunki.fi

 

Kaupunginvaltuuston päätös 12.6.2017 kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta