Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu

Outokummun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Outokummun kaupungin verkkosivuilla. Ilmoitukset pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluessa.

Outokummun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislainsäädännön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla voidaan tarpeen ja harkinnan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee Outokummun kaupungintalolla, Hovilankatu 2, 1. krs.

____________________________________________________________________

Kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaoston päätös 9.11.2017 § 14; Vanhan apteekin purkaminen, os. Outolamminkatu 2

____________________________________________________________________

Pielisen Betoni Oy:n ympäristölupahakemus murskaukselle

____________________________________________________________________

Rakennusvalvonnan luvat 14.11.2017

____________________________________________________________________

Rakennusvalvonnan luvat 8.11.2017

____________________________________________________________________

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 26.10.2017/
Kuljetusliike Kontkanen Ky
(valitusaika 27.10. - 27.11.2017)

____________________________________________________________________

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) ikääntyvien sosiaalipalvelujen keskimääräiset odotusajat 1.1. - 30.6.2017

____________________________________________________________________

Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden maksutaksa 1.1.2017 alkaen

_____________________________________________________________________

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma vuosille 2015 - 2019, päivitys vuodelle 2016

____________________________________________________________________

Lisätietoja kuulutuksista:

Anne Kauppinen
kanslianhoitaja
puh. 044 755 9214
anne.kauppinen(at)
outokummunkaupunki.fi