Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset ja ilmoitukset

Outokummun kaupungin kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Outokummun kaupungin verkkosivuilla (yleinen tietoverkko). Ilmoitukset pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta heti edellä mainitun ajan kuluttua.

Kaupunginvaltuuston 12.6.2017 § 60 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa ja tärkeimmät ilmoitukset lisäksi Outokummun Seutu -nimisessä paikallislehdessä kuitenkin niin, että pitkistä ja kohtuuttoman kalliiksi tulevista ilmoituksista voidaan julkaista vain ilmoitus, missä se on täydellisenä nähtävissä. Tiedoksisaattaminen lehdessä ei ole tarpeen silloin, kun lehti ei poikkeuksellisesta syystä ilmesty.

Yleisen tietoverkon lisäksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, joka sijaitsee Outokummun kaupungintalolla, Hovilankatu 2, 1. krs., julkaistaan erityislainsäädännön edellyttämiä ilmoituksia. Julkisten kuulutusten ilmoitustaululla voidaan tarpeen ja harkinnan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin muita ilmoituksia.


Mondo Minerals B.V. Vuonoksen kaivospiiri KaivNro 1852

 

Rakennusvalvonnan luvat 17.10.2018


Rakennusvalvonnan luvat 5.10.2018


 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) malminetsintälupapäätös FinnAust Mining Finland Oy:lle


    Asemakaavan muutos vireillä Keskusta-alue II vaihe


  Savo-Pielisen jätelautakunnan jätetaksaluonnokset 1.1.2019 alkaen


Kutsunnat 2018


Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat 1.1. - 30.6.2018


Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden maksutaksan muutos 1.1.2018 alkaen


Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019, päivitys vuodelle 2016

Lisätietoa kuulutuksista antaa

Lisätietoja kuulutuksista:

Anne Kauppinen
kanslianhoitaja
puh. 044 755 9214
anne.kauppinen(at)
outokummunkaupunki.fi

 

Kaupunginvaltuuston päätös 12.6.2017 kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta