Aalto-yliopiston opiskelijat tekevät maisemallisen kehittämisen harjoitustyötään Outokummussa

Aalto-yliopiston opiskelijat tekevät maisemallisen kehittämisen harjoitustyötään Outokummussa

 

Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin opiskelijat Helsingistä suuntaavat maastokäynnille Outokumpuun 21.9.-24.9.2022. Opiskelijat ovat tekemässä maisemallisen kehittämisen harjoitustyötään. Harjoitustyöhön sisältyy mm. maisemaselvitys, maastokäynti ja vuorovaikutus, alueen ominaispiirteiden tutkimus, konsepti ja kehittämissuunnitelma sekä kohdesuunnitelma.

Osana harjoitustyötä järjestetään myös asukastilaisuus Outokummun kaupungintalon valtuustosalissa torstaina 22.9. klo 18.30. Tilaisuuteen voi osallistua kuka tahansa ja osallistujilta toivotaan ajatuksia keskustaajaman kehittämiseen. Tilaisuuteen voi osallistua myös Teamsin välityksellä etäyhteydellä. Asukastilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Teams-linkki: https://bit.ly/3BtN8v0

Valmiiden harjoitustöiden päätteeksi Outokummun kaupungille luovutetaan loppuraportit maisemallisesta kehittämisestä Outokummun taajamassa, havainnollistavat esitykset sekä tiedotemateriaalit. Kaupunki uskoo opiskelijoiden raporteista löytyvän uusia ideoita vanhan kaivosalueen ja kaupungin keskustan kehittämiseen.

 

Lisätiedot

Harjoitustyöstä: Yliopisto-opettaja Aada Taipale, aada.taipale@aalto.fi

Asukastilaisuudesta: Jukka Orenius, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi