Navigation Menu

Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset ja ilmoitukset

Outokummun kaupungin kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Outokummun kaupungin verkkosivuilla (yleinen tietoverkko). Ilmoitukset pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta johdu. Henkilötiedoista julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot, ja henkilötiedot poistetaan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan kuluttua.

Kaupunginvaltuuston 12.6.2017 § 60 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa ja tärkeimmät ilmoitukset lisäksi Outokummun Seutu -nimisessä paikallislehdessä kuitenkin niin, että pitkistä ja kohtuuttoman kalliiksi tulevista ilmoituksista voidaan julkaista vain ilmoitus, missä se on täydellisenä nähtävissä. Tiedoksisaattaminen lehdessä ei ole tarpeen silloin, kun lehti ei poikkeuksellisesta syystä ilmesty.

Yleisen tietoverkon lisäksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, joka sijaitsee Outokummun kaupungintalolla, Hovilankatu 2, 1. krs., julkaistaan erityislainsäädännön edellyttämiä ilmoituksia. Julkisten kuulutusten ilmoitustaululla voidaan tarpeen ja harkinnan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin muita ilmoituksia.


Viinijärven vanhojen vesijättöjen osakaskunnan vuosikokous 19.3.2020


Kaupunginvaltuuston kokous 24.2.2020


Rakennusvalvonnan luvat 17.2.2020 (1)

Rakennusvalvonnan luvat 17.2.2020 (2)


Pielisen Betoni Oy:n maa-aineslupahakemus Outokummun kaupungin Sysmän kylään tilalle 309-406-180-1/3, 3.2.2020


Maansiirto E. Huttunen Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupa tiloille Mustakangas 309-406-20-29 ja Apumetsä 309-407-71-51, 3.2.2020

Lupapäätös


Kaivospiiriä koskeva kuuleminen, Vulcan Hautalampi Oy, Outokumpu 31.1.2020 

Lausuntopyyntö liitteineen


Kuulutus pohjavesialueen tarkistamisesta – Makumäki, Outokumpu 23.1.2020


Kuulutus pohjavesialueiden tarkistamisesta - Kontiolahti, Liperi 23.1.2020


Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat 1.7.2019 - 31.12.2019


Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020–2026, Varsinais-Suomen ELY-keskus 20.1.2020


Vesihuoltopalvelujen hinnasto 1.1.2020 alkaen


     Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden maksutaksan muutos 1.1.2018 alkaen


Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019, päivitys vuodelle 2016


Pohjois-Karjalan lääninhallituksen päätös vesiskoottereiden käytön ja vesisuksihiihdon kieltämisestä Isäntähiekan-Multiniemen alueella Outokummun Juojärvellä 17.8.1994


Pohjois-Karjalan lääninhallituksen päätös moottoriveneillä ajamisen kieltämisestä Saari-Oskamon tärkeän pohjavesialueen vesistöissä 13.1.1993


Pohjois-Karjalan lääninhallituksen päätös vesiskoottereilla ajamisen kieltämisestä Lähtevän-Särkiselän alueella päätöksessä luetelluissa vesistöissä 2.4.1991


Pohjois-Karjalan lääninhallituksen päätös Ohtaansalmen nopeusrajoituksesta 25.9.1989


Pohjois-Karjalan lääninhallituksen päätös Pitkänlahden satama-alueen nopeusrajoituksesta moottoriveneille 14.9.1984

Lisätietoa kuulutuksista antaa

Kuulutukset pyydetään toimittamaan:

kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
 

Lisätietoja kuulutuksista:
Pekka Jääskeläinen
toimistosihteeri-arkistonhoitaja
puh. 050 464 3324
pekka.jaaskelainen(at)
outokummunkaupunki.fi

 

Kaupunginvaltuuston päätös 12.6.2017 kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta