Lapsiystävällinen kunta - Outokumpu

Outokummun kaupunki on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen Kunta -mallissa

Outokummun kaupunki on lähtenyt yhdessä UNICEF:in kanssa kehittämään Outokummun kaupungin lapsiystävällisyyttä. Tavoitteena on huomioida entistä paremmin lasten etu ja oikeudet sekä tuoda lasten mielipiteet mukaan kaikkeen kaupungin toimintaan ja kehittämiseen.

Toiminta käynnistyi UNICEF:in järjestämällä LYK-ryhmän koulutuksella. Meneillään on nykytilan kartoitus, jossa kaupungin ja sidosryhmien toiminnan lapsiystävällisyyttä arvioidaan ja siten löydetään tärkeimmät kehittämiskohteet. Kehittämiskohteiden valitsemisen ja niiden kehittämisen jälkeen kaupunki voi hakea UNICEF:ilta varsinaista lapsiystävällisen kunnan tunnustusta.

Kehittämiskohteiden valinta tehdään tammikuussa 2023 jonka jälkeen helmikuussa on välitapaaminen UNICEF.in edustajien kanssa.

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/

Lisätietoja: Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Mikä on UNICEFin Lapsystävällinen Kunta?

Outokumpu on #lLastenPuolella Unicef

Mikä on UNICEFin Lapsiystävällinen Kunta?

UNICEF rakentaa yhdessä kuntien kanssa lapsiystävällistä Suomea. Kunnat ja kaupungit voivat hakea mukaan UNICEFin maksuttomaan Lapsiystävällinen kunta -malliin. Lapsiystävällinen Kunta -malli auttaa kuntia edistämään heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksia. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Tutustu Lapsiystävällinen Kunta-malliin osoitteessa https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/.

Miksi Lapsiystävällinen kunta -mallia tarvitaan?

Suuri osa lasten hyvinvointiin vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa.  

Suomessakin on lapsia, jotka menevät nälkäisinä nukkumaan. Joka neljännen lapsen vanhemmalla on hoitoa vaativa päihde- tai mielenterveysongelma. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla lapsilla ja nuorilla on muita suurempi riski kokea syrjintää ja väkivaltaa. Vammaisten lasten oikeus tarvitsemiinsa palveluihin ei aina toteudu. 

Lapsiystävällinen kunta -mallin tuella kunta varmistaa, että haavoittuvassa asemassa olevat lapset tunnistetaan ja he saavat tarvitsemansa tuen.  

Me aikuiset emme läheskään aina huomaa ottaa lapsia mukaan suunnittelemaan heille tärkeitä palveluja ja ympäristöjä. Emme muista tai osaa katsoa asioita lasten ja nuorten näkökulmista, vaikka haluamme heidän parastaan. 

Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntaa varmistamaan, että lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin ja pääsevät vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. 

Lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet

Lapsiystävällisessä kunnassa

  • jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
  • jokainen lapsi saa elää turvassa
  • jokainen lapsi saa harrastaa
  • jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
  • jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
  • jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa

 

Mikä on YK:n lapsen oikeuksien sopimus?

"Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus: jopa 196 maata on sitoutunut noudattamaan sitä." -UNICEF

Videolla kerrotaan lapsen oikeuksien sopimuksen sisällöstä äänellä, kuvilla ja tukiviittomilla. Videon voi katsoa myös tästä.

Lapsiystävällinen kunta - Outokumpu, vaiheet