Millainen asuja on 65 vuotias outokumpulainen?

Millainen asuja on 65 vuotias outokumpulainen?

Hänelle on tärkeää, että koti on esteetön ja turvallinen, ympäristössä on turvallista liikkua ja että luonto ja harrastusmahdollisuudet ovat kotia lähellä. Vähiten tärkeänä hän pitää kotinsa lemmikinpitomahdollisuutta. Hän ei saa tällä hetkellä kotihoitopalveluja. Yksinäisyyttä hän sanoo kokevansa harvoin. Elämänlaatunsa ja hyvinvointinsa hän mieltää melko usein hyväksi.

 

Yhdistysten, järjestöjen ja muun kolmannen sektorin toiminnan hän kokee merkittävänä sosiaalisen kanssakäymisen lisääjänä ja elämänlaadun kohentajana. Hän itse toimii reumayhdistyksessä. Vähemmän merkityksellisenä hän kokee em. vaikutuksen kotona selviytymisen tukemiseen sekä toimintakyvyn säilymiseen ja kohentamiseen. Kysyttäessä, millaiseen järjestö-/yhdistys- tai muuhun kolmannen sektorin toimintaan hän olisi halukas osallistumaan, hän jätti vastaamatta. Kaupungille hän lähettää terveiset, jossa toivoo kotipalveluiden riittävyyttä.

Asukaskyselyn tulokset kertovat, että…

kyselyn keskimääräinen vastaaja on 40-luvulla syntynyt nainen, joka asuu yksin omistamassaan omakotitalossa, jossa on 3 h + k. Hän on nykyiseen kotiinsa ja asumisen kustannuksiin melko tyytyväinen. Hän on samoin melko tyytyväinen asuinalueensa nykyisiin palveluihin, sen turvallisuuteen sekä esteettömyyteen ja helppokulkuisuuteen. Kodissaan hän ei koe olevan liikkumista estäviä / haittavia tekijöitä. Hän on melko vähän kiinnostunut muuttamaan lähivuosina nykyisestä kodistaan. Hän ei ole harkinnut muuttamista, mutta mikäli hän kuitenkin muuttaisi, niin syyksi siihen hän mainitsee nykyisestä kodista olevan liian paljon vaivaa.

Kysyttäessä, missä hän näkee itsensä asuvan viiden vuoden kuluttua, hän vastaa edelleen asuvansa nykyisessä kodissaan. Mieluisin tulevaisuuden asumisen muoto olisi hänelle kerrostaloasunto, jonka hän itse omistaisi. Se saisi olla nykyistä kotia huonetta pienempi eli 2 h + k. Neljästä eri vaihtoehtoisesta asumismuodosta hän valitsisi senioriasumisen. Arjen askareista hän suoriutuu hyvin. Eniten vaikeuksia hän kokee tietokoneella asioimisessa. Melko tärkeinä kotiin saatavina palveluina hän pitää siivous- ja ateriapalveluita.

Lomakkeita jaettiin kaiken kaikkiaan 140 kpl outokumpulaisten yhdistysten ja järjestöjen tilaisuuksissa. Vastauksia saatiin 73 henkilöltä. Vastausprosentti kaikkien lomakkeiden saaneiden osalta on 52. Tämä on koko ikäluokasta vähän yli kolme prosenttia. Vastaajista 53 eli 73 prosenttia kertoo olevansa mukana järjestö-/yhdistys- tai muun kolmannen sektorin toiminnassa. 8 ei ole missään edellä mainituissa mukana ja 12 jätti tähän vastaamatta. Voidaan siis todeta, että kyselyyn osallistuneiden näkemykset vastaavat ainakin suuntaa antavasti kaikkia yli 65-vuotta täyttäneiden outokumpulaisten näkemyksiä.

Rauhallista joulua ja kaikkea hyvää tulevalle vuodelle 2023 kaikille outokumpulaisille!

 

Lahja-Elina Vatanen

Projektipäällikkö, Hyvinvointiosuuskunta välimuotoisen asumisen toimijana -hanke

Projektipäällikkö Lahja-Elina Vatanen.