Breadcrumb

Poikkeaminen ja suunnittelutarve 1.1.2021

POIKKEAMINEN JA SUUNNITTELUTARVE
 

Ennen rakennus- tai muun lupahakemuksen jättämistä voi olla tarpeen hakea poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua, mikäli hanke poikkeaa asemakaavasta ja/tai muista rakentamista koskevista määräyksistä tai rakennetaan asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle.

Myönteisen poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa.

Poikkeamisen ja sunnittelutarveratkaisun hakulomake.

 

Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää rakennusluvan yhteydessä vähäisen poikkeamisen rakentamista koskevista säännöksistä ja määräyksistä (MRL 175§). Vähäistä poikkeamista ei haeta erikseen, vaan rakennustarkastaja voi todeta lupahakemuksen perusteella poikkeamisen olevan niin vähäinen, että erityistä poikkeamismenettelyä ei tarvita.

 

 

 

Rakennusvalvonnan yhteystiedot 1.1.2021

YHTEYSTIEDOT

Käyntiosoite:
Hovilankatu 2, 2.krs
83500 Outokumpu

Postiosoite:
PL 47, 83501 Outokumpu
 

Rakennusvalvonta

Rakennustarkastaja
Janne Korpela
044 755 9333
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Toimistoaika:
keskiviikkoisin klo 9:30 - 12:00

 

Toimistosihteeri
laskutus ja arkisto

Tarja Hakkarainen
044 755 9367
tarja.hakkarainen@outokummunkaupunki.fi

 

Mittaus- ja kaavoitus

Kartoittaja
Tapio Tanskanen
044 755 9363
tapio.tanskanen@outokummunkaupunki.fi

 

Maankäyttösihteeri
Mervi Kolehmainen
050 599 3836
mervi.kolehmainen@outokummunkaupunki.fi