Välimuotoisen asumisen yhteisöön

VÄLIMUOTOISEN ASUMISEN YHTEISÖÖN

 

Outokumpuun on suunnitelmissa rakentaa välimuotoisen asumisen yhteisö. Välimuotoisella asumisella tarkoitetaan asumista, joka jää kotona asumisen ja ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen väliin eli sen vaihtoehtoja ovat esimerkiksi tuettu asuminen ja palveluasuminen.

Asunnot olisivat Outokummun asumisosuuskunnan (asumisosuuskunta on voittoa tavoittelematon asumisen malli, joka perustuu asukkaiden yhteiseen hallintaan, vastuuseen ja yhteisölliseen asumiseen) hallinnoimia ja vuokraamia moduuliasuntoja eli asuntoja, jotka ovat jo tehtaalla valmiiksi koottuja rakennuksen tilaelementtejä*. Asuntojen koot vaihtelevat rivitaloasuntojen 50–75 neliöstä erillistalojen 80–114 neliöön. Suunnitelmissa on, että alkuvaiheessa rivitaloasuntoja tulisi kymmenen (10) ja erillistaloja viisi (5). Asuntojen vuokriin on mahdollista saada Kelan asumistukea.

Asuntojen arvioitu valmistuminen on loppusyksystä 2025 - edellyttäen että keskustan tuntumasta löytyy rakentamiseen soveltuva alue, johon kaupunki myöntää rakennusluvan. Asunnot ovat ns. inva-varusteltuja eli niissä on 90 cm leveät ovet ja tavallista suurempi WC-suihku. Näin asuminen helpottuu mahdollisten jo käytössä olevien tai myöhemmin tarvittavien apuvälineiden kanssa.

Tämä välimuotoisen asumisen yhteisö on osa Outokummussa meneillään olevaa Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman 2020–2022 rahoittamaa Hyvinvointiosuuskunta välimuotoisen asumisen toimijana -hanketta (1.6.2022-30.6.2023). Hankkeen toimijana ja hallinnoijana on Outokummun kaupunki.

Hankkeen osatavoitteena on kartoittaa ja näin ennakoida 55–75-vuotiaiden outokumpulaisten kiinnostusta Outokumpuun mahdollisesti rakennettavista asumisosuuskunnan vuokra-asuntovaihtoehdoista. Käytännössä tätä kiinnostusta kartoitetaan kyselyllä, joihin 500 henkilön otantana valittujen outokumpulaisten pyydetään vastaavan 17.5.2023 mennessä.

Vastaajien toivotaan ilmoittavan kiinnostuksensa tarjolla olevista vaihtoehdoista kirjoittamalla yhteystietonsa siihen varattuun tilaan jatkotoimenpiteitä varten. Muutoin kyselyyn vastataan nimettömänä ja tuloksia esitetään ryhmätasolla niin, ettei yksittäisiä vastauksia pystytä tunnistamaan.

Kyselyn mukana on myös lyhyt asumisen opaste omatoimiseen nykyisen kodin esteettömyyden ja turvallisuuden arviointiin sekä asumissuunnitelman laadintaan.

 

* ”Moduulirakenne tarkoittaa järjestelmää, joka rakennetaan toisiinsa kytketyistä mutta selkeästi erillisistä itsenäisistä moduuleista. Yksittäinen moduuli on itsenäisesti toimiva kokonaisuus, joka koostuu pienemmistä komponenteista. Moduuliarkkitehtuuri ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rakennusten tarvitsisi näyttää monotonisilta, jäykiltä ja itseään toistavilta. Modulaarinen arkkitehtuuri voidaan nykyään suunnitella lähes minkä tyyliseksi tahansa, mutta sen todellinen kauneus piilee mahdollisuudessa poistaa, siirtää tai vaihtaa yksittäisiä moduuleja, vaikuttamatta merkittävästi rakennuksen muuhun rakenteeseen tai jopa käytettävyyteen.” Ote NIKO CEDERLÖFIN DIPLOMITYÖSTÄ.

 

Lahja-Elina Vatanen

projektipäällikkö

Hyvinvointiosuuskunta välimuotoisen asumisen toimijana-hanke

 

Projektipäällikkö Lahja-Elina Vatanen.