Konsernistrategia on lupaus tulevaisuudesta. Kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen. Blogiteksti 25.1.2022

 

Konsernistrategia on sopimus tulevaisuudesta - Blogi 25.1.2022

Uusi konsernistrategia on nyt hallituksen esityksenä matkalla valtuuston käsittelyyn.

Konsernistrategia on tärkein asiakirja ajatellen koko kuluvaa valtuustokautta. Se on työkalu kaupungin kehittämiseen ja kaikkia tulevia päätöksiä tulee ”peilata” strategiaan. On asetettava kysymys: Tukeeko tämä hyväksyttyä strategiaa?

Kuntalain mukaan jokaisen kunnan on laadittava kuntastrategia. Outokummulla strategia on tehty valtuustokausittain jo ennen kuntalain velvoittavuuden voimaantuloa. Hyvä niin, koska on osoittautunut, että strateginen ajattelu antaa meille kaikille toiminnan suuntaviivat jokapäiväiseen työskentelyyn. Vuosien varrella on usein saanut kuulla toteamuksen: ”Tämä toteuttaa meidän strategiaa.” Kun tämän kuulee tietää, että strategia on täyttänyt tehtävänsä.

Konsernistrategia on ylätason toimintasuunnitelma, jota voidaan kutsua tulevaisuussopimukseksi. Olen käyttänyt sanontaa kaupungin hallitusohjelma, mikä mielestäni hyvin kuvaa kaupungin strategian luonnetta. Siinä määritellään se tahtotila millaisena haluamme kaupunkimme nähdä lähitulevaisuudessa. Strategialla on tietenkin vaikutusta myös pitkällä aikavälillä, koska sitä tulevaisuutta tehdään jo nyt. Strategiasta johdettavat toimintasuunnitelmat, ohjelmat ja muut kehittämisasiakirjat toteuttavat konsernistrategiaa. Tärkein näistä asiakirjoista on talousarvio ja taloussuunnitelma. Siinä asetetaan talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien strategiaa tukevat tavoitteet. Konsernistrategian ohjaava vaikutus on kuten nimikin sanoo, myös kaupungin tytäryhtiöiden toimintaa ohjaava asiakirja.

Nyt käsittelyssä olevan konsernistrategian valmistelu aloitettiin talvella 2021 tausta-aineiston keräämisellä. Lisäksi tehtiin kesän aikana yrityskysely, kuntalaiskysely, sekä henkilöstökysely. Syksyllä uusien luottamushenkilöiden aloittaessa toimintansa toteutettiin vielä luottamushenkilökysely. Tällä laajalla valmistelupohjalla haluttiin antaa mahdollisuus kaikille osallistua kaupunkimme kehittämiseen. Lisäksi pidimme kaksi valtuustoseminaaria asian tiimoilta ja vielä vuodenvaihteessa toteutimme lausuntokierroksen ehdotuksesta kaupungin konsernistrategiaksi.

Nyt valtuustolle esitettävä asiakirja sisältää neljä päätasoa: Teoistaan tunnettu, ihmeistään ihailtu (kaupungin imago, maine, viestintä), Kaikille kotoisa kaupunki (kaupungin viihtyisyys ja vetovoimaisuus), ml. Lasten Outokumpu, Toimeen tarttuva, ylpeästi yritysystävällinen (kaupungin elinvoima) ja Palvelut priimaa, kaupunkilainen keskiössä (kaupungin palvelut). Mielestäni tämä kokonaisuus kuvaa hyvin sitä tahtotilaa, mihin suuntaan haluamme yhdessä kaupunkia kehittää. Olen todella tyytyväinen esityksessä tuohon lasten Outokumpu -osioon. Saimme hyvää aineistoa, kun varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa toteutimme kyselyn heidän ajatuksistaan tulevaisuuden Outokummusta. Tällä halusimme antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa omaan kehittymisympäristöönsä ja siihen, millaisen kaupungin he saavat aikanaan. Tulos on nyt näkyvillä tässä strategiassa. He ovat arvoisensa kaupungin ansainneet!

Paljon olemme suunnitelmia nyt uuden valtuustokauden aluksi tehneet. Vielä on tulossa yksi merkittävä valtuustokautta linjaava asiakirja, eli laaja hyvinvointisuunnitelma. Tavoitteena on saada tämä asiakirja helmikuun valtuuston käsittelyyn.

Tähän lopuksi haluan antaa kiitokset teille kaikille, jotka olette olleet mukana kaupungin konsernistrategian laadinnassa. Kaikkien työ on ollut arvokasta ja vienyt eteenpäin kaupunkimme kehittämistä. Hyvää kevään odotusta kaikille!

Pekka Hyvönen, Outokummun kaupunginjohtaja