Outokummun kaupungin johtoryhmän blogi: Kaupunginjohtajan mietteitä vuoden 2022 talousarviosta

 

Kaupunginjohtajan mietteitä vuoden 2022 talousarviosta - Blogiteksti 3.12.2021

Ollaan taas siinä vaiheessa vuotta, että talousarvio on siirretty kaupunginhallituksen käsittelyyn. Toki kaupunginhallitukselle on jo aiemmin esitelty lautakuntien esitykset, sekä hallintopalvelujen valmistelussa ollut esitys.

Esitystäni kaupunginhallitukselle talousarvioksi vuodelle 2022 luonnehtisin hyvinvointipalveluihin ja infran korjaukseen keskittyväksi. Hyvinvointipalveluissa kokeillaan ensimmäisen kerran Outokummussa osallistuvaa budjetointia. Tällä avauksella, vaikkakin euromäärältään pienellä, halutaan lisätä osallisuutta yhteisten asioiden hoitoon kaupungissamme. Tähän esityksessä on varattu 20 000 €. Uskoisin, että jatkossa osallistuva budjetointi tulee laajenemaan myös muille palvelualueille. Keräämme tulevana vuonna kokemuksia tästä kokeilusta.

Hyvinvointipalvelujen budjettiesitys sisältää myös kulttuuritoimen Outo Meininki -hankkeen. Hankkeella kehitämme yhteisöllistä kulttuuritoimintaa Outokummussa. Kulttuuritoimen budjetti kasvaa kuluvasta vuodesta jopa 35 %, kun mittarina käytetään satsausta €/asukas. Tämä tulee varmasti näkymään myös kaupungissamme.

Hyvinvointialueen tärkeimmässä osassa eli perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa jatketaan nykyisellä tasolla. Lisäksi hankerahoituksella palkatulla lisähenkilöstöllä paikataan korona-ajan tuomia haasteita etenkin ylempien luokkien oppilaiden hyvinvoinnissa. Nuorten hyvinvointiin liittyen myös nuorisotoimessa nuorisotalo Kirvon aukioloaikoja lisätään. Tämän päivän satsaukset lapsiin ja nuoriin tuovat hyvinvointia tuleville vuosille. Yhteiskunnallamme ei ole varaa menettää yhtään nuorta syrjäytymisen seurauksena. Tämä on entistäkin tärkeämpää, kun ikäluokat lapsissa ja nuorissa väistämättä pienenevät.

Investoinnit ovat korkealla tasolla niin uuden soteaseman rakentamisen aloittamisen, kuin infran korjausvelan pienentämisen myötä. Seuraaviin investointeihin on varauduttu investointivarauksilla vuodelta 2020. Soteaseman kustannusarvio on tällä hetkellä 7,0 milj. € ja vuodelle 2022 siitä on varattu 2,5 milj. €. Rakentaminen keskittyy pääosin vuodelle 2023. Katualueiden kunnostamiseen on varattu 1,4 milj. €. Nämä kaikki on katettu aiemmin mainitsemillani investointivarauksilla. Näinkin mittavat investointivaraukset, joita vuoden 2020 tilinpäätöksessä teimme yhteensä 20,4 milj. €, olivat mahdolliset Outokummun Energia Oy:n osaomistuksen myynnin toteutuksesta. Ilman myyntiä, nämä investoinnit eivät olisi toteutuneet ainakaan tällä aikataululla.

Paljon on viime aikoina puhuttu Okun Energia Oy:n sähkönsiirron maksujen korotuksesta. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä muistaa, että Okun Energia Oy noudattaa sitä liiketoimintasuunnitelmaa (LTS), mikä oli laadittu jo ennen kauppaa. Eli korotukset olisivat toteutuneet riippumatta siitä kuka omistaa enemmistön energiayhtiöstä. Okun Energia Oy:n hallituksessa olevien kaupungin edustajien yksi tärkeimmistä tehtävistä on valvoa, että tätä liiketoimintasuunnitelmaa myös noudatetaan.

Palaan vielä tuonne katujen kunnostukseen. Yksi suurimmista ongelmakohdista eli Outolamminkatu odottaa kunnostustaan. Kuluvan syksyn ja tulevan vuoden aikana tutkitaan koko kaupungin taajama-alueella minkä verran mahdollisia raskasmetalleja tai muita haitta-aineita maaperässä on. Tämän jälkeen selvitämme sen, mistä mahdolliseen maa-ainesten uudelleen sijoitukseen saamme rahoituksen. Outolamminkadun kunnostus on nyt ajoitettu vuodelle 2023 kuten myös Asema- ja Kauppakadun kunnostus. Kummunkadun peruskorjaus osoitti, että riski raja-arvojen ylittymiseen on todellinen.

Esitykseni talousarvioksi vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023 – 2024 on nyt siirtynyt kaupunginhallituksen käsittelyyn ja menee siitä edelleen joulukuun 20. päivä pidettävään kaupunginvaltuustoon. Vuodet 2023 ja 2024 ovat vielä kovin epävarmoja, koska hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta ja se tuo kaupungin mittakaavassa suuria muutoksia niin kulurakenteeseen kuin myös kaupungin tulopohjaan.

Kaupunginvaltuuston käsittelyä ja joulua odotellessa, Pekka Hyvönen, kaupunginjohtaja. 

Outokummun kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen.