Outokummun kaupungin tulevaisuutta pohdittiin yhdessä valtuustoseminaarissa. Kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen. Blogi 15.6.2022

Valtuustoseminaarissa käsiteltiin tulevaisuuden haasteita

 

Outokummun kaupunginvaltuuston seminaari pidettiin 6. päivänä kesäkuuta Teollisuuskylän auditoriossa. Seminaarissa keskityttiin ns. uuden kunnan aikakauteen vuoden 2023 alusta. Kyseessä on suurin muutos Suomen kunnallisessa toiminnassa kautta aikojen. Kun sosiaali- ja terveystoimi poistuu kuntien järjestämis- ja rahoitusvastuulta, merkitsee se sitä, että karkeasti noin puolet kuntien toiminnoista siirtyy hyvinvointialueille. Kunnat eivät siis jatkossa ole soten järjestämisvastuussa eikä rahoitus soteen tule kunnilta vaan valtiolta. Muutos muuttaa siis perustavasti kuntien toimintaa. Vielä suurempi muutos on, kun muistetaan, että aikoinaan kunnat perustettiin juuri köyhäinhuoltoa varten eli silloista sosiaalitoimintaa hoitamaan.

Seminaarissa haettiin suuntaa sille, miten vuoden 2023 talousarviota Outokummussa rakennetaan. Kaupungin tulopohja heikkenee huomattavasti, kun 12,64 % veroprosentista leikataan. Tämä on jo päätetty ja koskee samansuuruisena kaikkia kuntia. Tämä merkitsee meillä sitä, että tulevana vuonna kunnallisveroprosentti Outokummussa on 8,86 %. Samalla laskennallisesti sotea varten saadut valtionosuudet myös leikataan. Ihmeellistä tässä mielestäni on se, että esimerkiksi Outokumpu saa jatkossa peruspalvelujen valtionosuutta n. – 30 tuhatta euroa eli maksamme sitä valtiolle päin! Tämä selittyy sillä, että poistuvat kulut ovat poistuvia tuloja suurempi erä. Uudistuksessa yhdenkään kunnan taloudellinen tilanne ei saa muuttua. Siksi näinkin voi käydä.

Seminaarista saimme talousarvion viranhaltijavalmisteluun ohjeen siten, että talousarvio voidaan laatia hieman alijäämäiseksi. Mielestäni se on täysin oikein ja ymmärrettävä ratkaisu. Mikäli tavoittelisimme tasapainoista tai jopa ylijäämäistä talousarviota, merkitsisi se huomattavia supistuksia palvelutuotantoon. Uuden kunnan aloittaessa on sopeutumisaikaa hyvä olla olemassa ja kaupungilla on tällä hetkellä puskureita juuri näitä tilanteita varten. Kun katsomme tulevaisuuteen, niin vuosi 2024 on huomattavasti vielä tulevaa vuotta hankalampi. Ennakoinnissa on, että tulopohja heikkenee entisestään ja lisää muutoksia on tulossa. Esimerkkinä vaikkapa iso TE-uudistus tai kiinteistöverouudistus. Molemmat näyttävät nykytiedon mukaan heikentävän kaupungin rahoitusasemaa.

Tytäryhtiöistä Kummun Kodit vaatii omistajalta periaatelinjausta siitä, kuinka turvataan toiminta tulevaisuuteen. Keinot ovat kohtuullisen vähissä ja siten pääomittaminen vaikuttaisi nyt ainoalta vaihtoehdolta. Periaatelinjaus on tehtävä tämän vuoden puolella ja luvut tarkentuvat laskennan edetessä. Joka tapauksessa kyseessä on 1 – 2 milj. € summa. Ei siis pieni raha sekään! Onneksi se kaikki ei tule maksuun kerralla eikä vielä tänä vuonna.

Seurojentalo Oy on myymässä Asemakatu 1:n kiinteistöä. Tarjousajan jälkeen on myös kiinteistö kohtalo ja tuleva käyttö omistajan eli kaupungin työpöydällä. Myös tähän on ratkaisut tehtävä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Ei tule sekään olemaan helppo päätös ajatellen alaskirjauksia ja kiinteistön tulevaa käyttöä.

Seminaarin jälkeen kaupunginhallitus kokoontui ja myönsi minulle eron kaupunginjohtajan virasta 1.1.2023 alkaen. Tähän aiheeseen palataan sitten tuolla lähempänä vuoden loppua. Vielä reilun kuusi kuukautta teen töitä kaupungin ja kaupunkilaisten parhaaksi ns. täysillä.

Haluan toivottaa kaikille kaupunkimme asukkaille oikein lämmintä ja miellyttävää kesää!

Pekka Hyvönen, kaupunginjohtaja

Outokummun kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen.