Outokummun kaupungin talousarvio 2022 on hyväksytty - Blogi

Vuoden 2022 talousarvio on hyväksytty. Kaupunginjohtajan blogi - Julkaistu 23.12.2021

 

Olemme taas siinä vaiheessa vuotta, että siirrämme katsetta jo tulevaan vuoteen. Kuitenkin on aina hyvä muistaa se, millaiset lähtökohdat mennyt vuosi tarjoaa tulevaisuuteen.

Vuosi 2021 muistetaan kuten edellinenkin, koronaviruksesta. Vaikuttaa siltä, että nykyinen normaali on koko ajan uusien virusvarianttien ilmaantuvuutta ja niihin sopeutumista. Kun olimme avanneet yhteiskunnan toimintoja ja siirtyneet kohti entistä normaalia, tuli jälleen rajoitustoimia ja varautumista uuden uhkan torjumiseen. Koko nämä lähes kaksi vuotta ovat olleet taistelua terveydenhuollon toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Onneksi meillä Suomessa siinä on vielä onnistuttu kohtuullisen hyvin.

Kaupungin kannalta mennyt vuosi on ollut varautumista kuntien historian suurimpaan toimintamuutokseen. Vuoden kuluttua sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Kun muistetaan, mihin tarkoitukseen kunnat aikoinaan perustettiin, niin muutos on oikeastaan kaiken muuttava. Kunnille jää vielä toimintaan perusopetus, varhaiskasvatus, sekä elinvoimasta ja infrasta huolehtiminen. Eivät ne mitenkään merkityksettömiä ole, mutta kuitenkin yli puolet kuntien nykyisistä vastuista siirtyvät toisen organisaation vastattavaksi. Ns. soteuudistus on välttämätön väestörakenteen muuttuessa. Jää nähtäväksi, tuleeko se toisaalta monen kunnan kannalta jopa liian myöhään.

Outokummun kaupunki on varautunut toteuttamaan mittavan investointiohjelman, mikä tulee näkymään meidän kaikkien arjessa. Valtuustossa 22.12. hyväksytyn talousarvion mukaisesti kaupunki investoi suunnittelukaudella n. 17 milj. €:n arvosta. Suurin yksittäinen investointi on uuden terveysaseman rakentaminen 7 milj. €. Lisäksi suunnitelma sisältää uuden paloaseman rakentamisen ja meidän oloissa mittavat katualueiden kunnostukset.

Talousarviossa on myös lisäyksiä niin hyvinvointipalvelujen käyttötalouteen kuin investointeihin. Nämä investoinnit ovat euromääriltään pienempiä, mutta vaikutukset kaupunkilaisten hyvinvointiin hyvinkin merkittävät. Toiveemme onkin, että yhä useammat kaupunkilaiset saataisiin näiden palvelujen käyttäjiksi. Meillä on hyvä uusittu kuntosali, mutta haluamme vielä lisätä tarjontaa rakentamalla ulkokuntosalin, jotta mahdollisimman moni pääsisi vaivattomammin huolehtimaan omasta kunnostaan.

Tulevaa vuotta 2022 leimaa edellistä voimakkaammin valmistautuminen hyvinvointialueiden toiminnan alkamiseen. Vuoden 2023 alusta kuntien veroprosentteja leikataan nykyisen laskelman mukaan 12,39 %. Laskelma tarkentuu vielä kuntien 2022 talousarvioiden perusteella ja päätetään jo keväällä 2022. Lisäksi kuntien valtionosuuksia leikataan kuntakohtaisesti niin, että sotepalvelujen siirto ei saa vaikuttaa ns. uuden kunnan lähtötilanteeseen. Tämän leikkauksen lopullinen kuntakohtainen määrä selviää vasta vuodelle 2024 tilinpäätösten vuodelta 2022 valmistuttua. Vuoden 2023 valtionosuusleikkaus perustuu vuoden 2021 tilinpäätökseen ja 2022 talousarvioon.

Joka tapauksessa tulevaisuuden valtionosuudet määräytyvät suurelta osin perusopetuksen oppilasmäärän ja varhaiskasvatuksen lapsimäärän perusteella. Kun syntyvyys esimerkiksi meillä Outokummussa on alentunut, niin myös valtionosuudet tulevat jatkossa alenemaan.

Kuitenkin hyvän pohjan tulevaisuuteen meillä antaa vahva teollisuutemme. Kun ihmisille on työtä, on myös elämisen mahdollisuudet paremmat. Kaupunki tytäryhtiöineen on tukenut ja myös jatkossa tukee elinvoiman kehittymistä kaupungissamme. Tähän meille antaa hyvät edellytykset valtuustossa hyväksytty palvelusopimus kaupungin ja Business Joensuun välillä sekä hyvä yhteistyö paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa.

Haluan lopuksi toivottaa teille kaikille rauhaisaa Joulunaikaa ja onnea Uudelle Vuodelle 2022!

Pekka Hyvönen, kaupunginjohtaja

Outokummun kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen.