Navigaatiovalikko

Poikkeamisluvat

Poikkeamisluvan hakeminen ja voimassaolo

Poikkeamislupaa tarvitaan, jos halutaan poiketa rakentamisesta annetuista laeista, asetuksista ja sen nojalla annetuista määräyksistä.

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuuden ratkaisee rakennustarkastaja.

Kunnan toimivaltaan kuuluvat poikkeamislupapäätökset tekee rakennustarkastaja. Ympäristökeskuksen päätösvaltaan kuuluviin päätöksiin antaa kunnan lausunnon kaupungin hallitus.

Poikkeamislupahakemuksen liitteet:

  • 1 kpl poikkeamishakemus täytettynä ja allekirjoitettuna
  • 1 kpl tontin tai tilan omistusselvitys oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
  • 2 kpl karttakopioita
  • 2 kpl asemapiirroksia 1:500 tai 1:1000 (Suomen rakentamismääräyskokoelman A1-A2 mukaisesti tehtynä)
  • Selvitys rajanaapureiden kuulemisesta oikeaksi todistettuna

Kun poikkeamislupa on myönnetty, lainvoimaisuustodistuksella varustettu poikkeamispäätös on liitettävä rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

Poikkeamishakemus tulee jättää tai postittaa osoitteeseen:

Outokummun kaupunki
Rakennusvalvonta
Hovilankatu 2
83500 OUTOKUMPU

Poikkeamispäätös on yleensä voimassa 2 vuotta, jona aikana tulee rakennuslupa hakea.