Navigation Menu

Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset ja ilmoitukset

Outokummun kaupungin kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Outokummun kaupungin verkkosivuilla (yleinen tietoverkko). Ilmoitukset pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta heti edellä mainitun ajan kuluttua.

Kaupunginvaltuuston 12.6.2017 § 60 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa ja tärkeimmät ilmoitukset lisäksi Outokummun Seutu -nimisessä paikallislehdessä kuitenkin niin, että pitkistä ja kohtuuttoman kalliiksi tulevista ilmoituksista voidaan julkaista vain ilmoitus, missä se on täydellisenä nähtävissä. Tiedoksisaattaminen lehdessä ei ole tarpeen silloin, kun lehti ei poikkeuksellisesta syystä ilmesty.

Yleisen tietoverkon lisäksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, joka sijaitsee Outokummun kaupungintalolla, Hovilankatu 2, 1. krs., julkaistaan erityislainsäädännön edellyttämiä ilmoituksia. Julkisten kuulutusten ilmoitustaululla voidaan tarpeen ja harkinnan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin muita ilmoituksia.


Kuulutus turvallisuus- ja kemikaaliviraston tekemästä, kaivospiirin lakkauttamista koskevasta päätöksestä, Boliden Kylylahti Oy, Riihilahti (KaivNro 7975) 18.10.2019


Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös kaivospiirin lakkauttamisesta, Boliden Kylylahti Oy, Riihilahti (KaivNro 7975) 18.10.2019


Rakennusvalvonnan luvat 16.10.2019


Outokumpu Mining Oy, Keretin vanhan jätealueen aiheuttamasta pohjaveden pilaantumisesta johtuneiden edunmenetysten hyvittämistä koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.10.1987 antaman päätöksen nro 13/Ym II/87 muuttaminen siten, että velvoitteet poistetaan, Outokumpu ja Liperi 9.10.2019


Outokumpu Mining Oy, Keretin kaivoksen ja rikastamon jätevesien vesistöön johtamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 14.8.1985 antaman päätöksen nro 4/YM II/85 muuttaminen siten, että korvausvelvoitteet poistetaan, Outokumpu ja Liperi 9.10.2019


Mondo Minerals B.V. Branch Finland Vuonoksen tehdas, Vuonoksen rikastamon ja talkkitehtaan toiminnan olennainen muuttaminen ja toiminnanaloittamispyyntö, Outokumpu 4.10.2019


Savo-Pielisen jätelautakunnan jätetaksaluonnokset 3.10.2019


Maansiirto E. Huttunen Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus 4.10.2019


  Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat 1.1.2019-30.6.2019


     Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden maksutaksan muutos 1.1.2018 alkaen


Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019, päivitys vuodelle 2016

Lisätietoa kuulutuksista antaa

Kuulutukset pyydetään toimittamaan:

kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
 

Lisätietoja kuulutuksista:
Pekka Jääskeläinen
toimistosihteeri-arkistonhoitaja
puh. 050 464 3324
pekka.jaaskelainen(at)
outokummunkaupunki.fi

 

Kaupunginvaltuuston päätös 12.6.2017 kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta