Navigation Menu

Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset ja ilmoitukset

Outokummun kaupungin kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Outokummun kaupungin verkkosivuilla (yleinen tietoverkko). Ilmoitukset pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta johdu. Henkilötiedoista julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot, ja henkilötiedot poistetaan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan kuluttua.

Kaupunginvaltuuston 16.8.2021 § 73 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa ja tärkeimmät ilmoitukset lisäksi Outokummun Seutu -nimisessä paikallislehdessä kuitenkin niin, että pitkistä ja kohtuuttoman kalliiksi tulevista ilmoituksista voidaan julkaista vain ilmoitus, missä se on täydellisenä nähtävissä. Tiedoksi saattaminen lehdessä ei ole tarpeen silloin, kun lehti ei poikkeuksellisesta syystä ilmesty.

Yleisen tietoverkon lisäksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, joka sijaitsee Outokummun kaupungintalolla, Hovilankatu 2, 1. krs., julkaistaan erityislainsäädännön edellyttämiä ilmoituksia. Julkisten kuulutusten ilmoitustaululla voidaan tarpeen ja harkinnan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin muita ilmoituksia.


Outokummun kaupungin rakennusvalvonnan kuulutusten sähköiset versiot julkaistaan kootusti Lupapiste-asiointipalvelussa.


Malminetsintälupahakemuksen ja hakemuksen luvan täytäntöönpanemiseksi
muutoksenhausta huolimatta (FinnAust Mining Finland Oy, Teyrisuo) 8.11.2021


Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä, Maansiirto E. Huttunen Oy 4.11.2021


PÄÄTÖS MALMINETSINTÄLUVAN VOIMASSAOLOAJAN JATKAMISESTA JA SITÄ KOSKEVA MÄÄRÄYS TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA (FinnAust Mining Finland Oy) 3.11.2021


Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat 1.1.2021 - 30.6.2021


Vesihuoltopalvelujen hinnasto 1.1.2020 alkaen


     Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden maksutaksan muutos 1.1.2018 alkaen


Pohjois-Karjalan lääninhallituksen päätös vesiskoottereiden käytön ja vesisuksihiihdon kieltämisestä Isäntähiekan-Multiniemen alueella Outokummun Juojärvellä 17.8.1994


Pohjois-Karjalan lääninhallituksen päätös moottoriveneillä ajamisen kieltämisestä Saari-Oskamon tärkeän pohjavesialueen vesistöissä 13.1.1993


Pohjois-Karjalan lääninhallituksen päätös vesiskoottereilla ajamisen kieltämisestä Lähtevän-Särkiselän alueella päätöksessä luetelluissa vesistöissä 2.4.1991


Pohjois-Karjalan lääninhallituksen päätös Ohtaansalmen nopeusrajoituksesta 25.9.1989


Pohjois-Karjalan lääninhallituksen päätös Pitkänlahden satama-alueen nopeusrajoituksesta moottoriveneille 14.9.1984

Lisätietoa kuulutuksista antaa

Kuulutukset pyydetään toimittamaan:

kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
 

Lisätietoja kuulutuksista:
Pekka Jääskeläinen
toimistosihteeri-arkistonhoitaja
puh. 050 464 3324
pekka.jaaskelainen(at)
outokummunkaupunki.fi

Kuulutusten asiasisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa kuulutuksen laatinut viranomainen.

 

Kaupunginvaltuuston päätös 16.8.2021 kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta