Lapsiystävällinen kunta - Outokumpu

Hyvää lapsen oikeuksien päivää 20.11.2021!

Eskarilaisten näkemyksiä tämän päivän Outokummusta löydät kaupungin youtube-kanavalta.

Lisätietoja lapsen oikeuksien päivästä https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/

**************************************************************************************

Outokummun kaupunki on lähtenyt yhdessä UNICEF:in kanssa kehittämään kaupungin lapsiystävällisyyttä. Tavoitteena on huomioida entistä paremmin lasten etu ja oikeudet sekä tuoda lasten mielipiteet mukaan kaikkeen kaupungin toimintaan ja kehittämiseen.

Toiminta käynnistyi UNICEF:in järjestämällä LYK-ryhmän koulutuksella. Seuraavaksi on aloitettu nykytilan kartoitus, jossa kaupungin, Siun Soten ja muiden palveluntuottajien toiminnan lapsiystävällisyys arvioidaan ja siten löydetään kehittämiskohteet. Kahden vuoden työskentelyn jälkeen kaupunki voi hakea UNICEF:ilta varsinaista lapsiystävällisen kunnan tunnustusta.

Toimintaa ohjaa LYK-ryhmä, jossa on edustettuina lasten lisäksi kaupungin palvelut ja luottamuselimet sekä yhteistyökumppanit.

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/

 

Lisätietoja: Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Lapsiystävällinen kunta - Outokumpu, vaiheet