Muuttohalukkuus Outokumpuun 2022 tutkimus

Tutkimus: Muuttohalukkuus Outokumpuun 2022

 

Taloustutkimus toteuttaa joka toinen vuosi valmistutkimuksen suomalaisten muuttoon liittyvistä näkemyksistä sekä paikkakuntien imagosta ja kiinnostavuudesta muuttokohteina. Vastaajina toimivat 15–79-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksessa oli vuonna 2022 yhteensä 3 603 vastaajaa ja se tehtiin sähköisenä kyselynä osana Suomi Tänään 2020 -tutkimusta helmikuun aikana.

Tutkimuksen antamaa tietoa voi pitää hyvin luotettavana, sillä se perustuu riittävän suureen satunnaisotokseen ja kattaa Manner-Suomen 15–79-vuotiaan väestön. Aineisto on painotettu sukupuolen, iän, suuralueen, äidinkielen sekä kuntatyypin mukaan väestöjakaumaa vastaavaksi.

Suomessa on ikäluokassa 15–79-vuotiaat noin 4 miljoona ihmistä, joista tutkimuksen perusteella 4 % voisi ajatella muuttavansa Outokumpuun. Kaikkien Manner-Suomen kuntien joukossa Outokumpu oli sijalla 86 (294 kuntaa). Pohjois-Karjalan kunnista mielikuva oli Joensuun jälkeen toiseksi paras. Oman kokoluokan kuntien joukossa sijoitus oli 16. (kaikkiaan 73 kuntaa kokoluokassa 5 000–9 999 asukasta). Outokummun vahvuuksina verrattaessa muihin Suomen kuntiin nähtiin mahdollisuudet elää ekologisesti kestävällä tavalla ja hyvä työpaikkatarjonta. Arvosanan kokonaisvaikutelmasta antoi kaikkiaan 199 vastaajaa ja se oli kouluarvosanana ilmaistuna 6,45. Arvosana kokonaisvaikutelmasta on keskimäärin 6,41 Pohjois-Karjalan kunnissa, 6,35 kokoluokassa 5000-9999 asukasta ja 6,53 kunnissa keskimäärin.

 

Lisätietoja:

Juuso Hieta                                                               

Outokummun seudun teollisuuskylä Oy

puh. 045  867 2481 tai juuso.hieta(at)outokummunteollisuuskyla.fi

 

tutkimukseen liittyvistä taustamuuttujista:

Timo Myllymäki

Taloustutkimus Oy

puh. 010 7585 44 tai timo.myllymaki(at)taloustutkimus.fi