Навигационная цепочка

Rakennusoikeustiedustelut 1.1.2021

RAKENNUSOIKEUSTIEDUSTELUT


Rakennusoikeuden määrän selvittäminen on tärkeää silloin kun suunnitellaan uudisrakentamista. Myös kiinteistön arvon määrittelyssä rakennusoikeuden määrä on keskeinen tekijä. Rakennusoikeustiedusteluihin vastaa rakennustarkastaja.
 

Asemakaavoitetulla alueella tonttien rakennusoikeus on määritelty asemakaavassa joko tehokkuuslukuna (esim. e=0,20) tai rakennusoikeuskerrosneliömetreinä. Yleiskaavoissa, niillä alueilla joilla rakennusluvan hakeminen on mahdollista suoraan yleiskaavan perusteella, on määräyksiä myös rakentamisen määrästä. Tyypillisimmin yleiskaavan rakennusoikeus on määritelty rantavyöhykkeelle sijoittuville loma- ja vakituisille rakennuspaikoille.
Kaavoittamattomilla alueilla rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen mukaan.

Rakennusoikeustiedustelut, kuten muutkin kysymykset rakennusvalvontaan tulee esittää ensisijaisesti lupapiste.fi –palvelun kautta.

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit rakentamiseen liittyen olla yhteydessä viranomaiseen ja hoitaa lupa-asioinnin.
Lupapiste.fi ohjeet

 

 

 

Rakennusvalvonnan yhteystiedot 1.1.2021

YHTEYSTIEDOT

Käyntiosoite:
Hovilankatu 2, 2.krs
83500 Outokumpu

Postiosoite:
PL 47, 83501 Outokumpu
 

Rakennusvalvonta

Rakennustarkastaja
Janne Korpela
044 755 9333
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Toimistoaika:
keskiviikkoisin klo 9:30 - 12:00

 

Toimistosihteeri
laskutus ja arkisto

Tarja Hakkarainen
044 755 9367
tarja.hakkarainen@outokummunkaupunki.fi

 

Mittaus- ja kaavoitus

Kartoittaja
Tapio Tanskanen
044 755 9363
tapio.tanskanen@outokummunkaupunki.fi

 

Maankäyttösihteeri
Mervi Kolehmainen
050 599 3836
mervi.kolehmainen@outokummunkaupunki.fi