Sitten. kun omat voimavarat eivät enää riitä - Miten käy hyvinvointini?

Sitten. kun omat voimavarat eivät enää riitä - Miten käy hyvinvointini?

 

Blogikirjoitus 1.8.2022

 

”Ymmärrämme, miten vähän tarvitsemme vasta,

kun olemme sen menettäneet.” - JM Barrie

 

Ajattele, jos jälleen elettäisiin aikaa, jolloin oman elämämme hyvinvointiin vaikuttaisi myös se, nouseeko naapuritalon savupiipusta savua eli onhan siellä tänäänkin elämää. Kun omaan hyvinvointiimme aidosti vaikuttaisi koko yhteisön hyvinvointi. Samalla, kun itse kokisimme onnellisuutta omasta terveydestä ja itsensä toteuttamisen mahdollisuudesta, onnellisuuttamme lisäisi läheistemme ja ympäristön hyvinvointi. Siis sekin, että myös naapurilla olisi mahdollisuus sosiaalisen pääoman kartuttamiseen ja ylläpitoon, mielekkääseen tekemiseen ja omassa kodissa elämiseen. Emmehän elä täällä yksin! Elämänlaatuumme vaikuttaa paitsi se, että minulla on hyvä olla, myös se, että minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa myönteisesti myös toisten elämänlaatua nostavasti.

Asuminen on hyvinvoinnin perusedellytys. Toimintakyvyn säilymisen kannalta asuminen jo tutuksi tulleessa pientalossa on optimaalisin vaihtoehto. Tuo ihanteellisin asumismuoto ja siinä asuminen vaativat kuitenkin erilaisia tukitoimia kuten siivousta, kiinteistöhuoltoa, piha-alueiden hoitoa ja muita askareita.. Koti on kuitenkin ihmisen paras paikka!

Hankkeemme yhtenä olennaisena ajatuksena on vaikuttaa monipuolisesti itsemme ja läheistemme hyvinvointiin. Tunteeseen siitä, että on osa yhteisöä ja yhteisöllisyyttä, jossa välitetään. Siksi haemme mukaamme mahdollisimman laajaa ja monipuolista toimija- ja tukiverkostoa niiden tilanteiden varalle, kun omat voimavaramme eivät enää riitä. Vaikuttavathan ne olennaisesti koko yhteisön hyvinvointiin. Tavoitteena on järjestöjen ja yhdistysten keskinäisten ja kolmannen sektorin ja kaupungin välisen yhteistoiminnan ja kumppanuuksien kehittäminen kaupunkilaisten hyvinvoinnin parantamiseksi esimerkiksi juuri tuon asumisen ja elämisen mahdollistaminen tutussa, turvallisessa ympäristössä.  Näiden ohella tarvitsemme enemmän myös asukkaiden yhteisvastuuta ja keskinäistä huolenpitoa. Onhan lähimmäisenrakkautta vielä olemassa?

 

Lahja-Elina Vatanen

Projektipäällikkö, Hyvinvointiosuuskunta välimuotoisen asumisen toimijana -hanke

 Projektipäällikkö Lahja-Elina Vatanen.