Kulttuuritapahtumat

Outokummussa uskotaan tulevaan. Isot rakennushankkeet jatkuvat kustannusten noususta huolimatta.

   

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti sotekiinteistöjen rakennuskustannusten noususta johtuvat talousarviomuutokset.

Aiempi kustannusarvio oli 8,5 miljoonaa euroa, uusi summa on 11 miljoonaa. Lisäksi varattiin puoli miljoonaa yllättäviin kuluihin.

Tarkkoja arvioita lopullisista kustannuksista on tällä hetkellä mahdoton tehdä, kertoo kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen.

Kilpailutuksessa otetaankin ensimmäistä kertaa käyttöön ns. indeksi sidonnaiset hinnoittelut esimerkiksi tiettyjen materiaalien osalta.

Kyseinen menettely kohtelee sekä rakentajaa, että tilaajaa tasapuolisesti.

Uuden soteaseman on tarkoitus olla käytössä syksyllä 2024. Aiemmasta palvelutuotantosuunnitelmasta poiketen Outokumpuun

saadaan myös röntgen.