Auttamalla onnelliseksi, Lahja-Elina Vatanen - Blogi 15.11.2022

Auttamalla onnelliseksi

 

Onnellisuus määritellään pitkäaikaiseksi hyväksi oloksi, joka vaihtelee tyytyväisyydestä voimakkaaseen elämäniloon. Onnellisuuden sanotaan olevan tunne, johon liittyy tyytyväisyys omaan elämään, subjektiivinen hyvinvointi, elämänlaatu ja erilaiset positiiviset tunteet sekä negatiivisten tunteiden vähyys.

Meillä jokaisella on oma käsitys siitä, mitä onni ja onnellisuus ovat. Jotkut meistä olettavat onnellisen elämän tarkoittavan paljon rahaa ja materiaa. Ihmisen käydessä kilpailua rahasta ja menestyksestä ihmissuhteet saattavat unohtua. Ihmissuhteet ovat kuitenkin merkittäviä onnellisuuden kannalta.

Käytännössä kokonaisvaltainen hyvinvointi ja onnellisuus syntyvät levosta, mahdollisuudesta toteuttaa itseään, vapaudesta ja siitä, ettei tarvitse huolehtia välttämättömyyksistä, kuten ruoasta, asunnosta tai turvallisuudesta. Siksi köyhyys konkreettisesti saattaa vähentää onnellisuutta: aineellisten vähimmäistarpeiden miettiminen vie energiaa.  Sama vaikutus on johonkin kohdistuvalla huolella esim. läheisen etenevä sairaus, lasten elämässä ilmenevät vaikeudet tai odotettavissa oleva näköala yksinäisenä vanhuksena. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö onni voisi löytyä vaikeistakin olosuhteista.

Onnellisuustutkijoiden mukaan myötätunto ja toisten ihmisten pyyteetön auttaminen ovat salaisuus, joiden avulla tulee onnelliseksi. Tätä on selitetty sillä, että muiden auttaminen tuottaa auttajalleen tunneperäisen palkinnon, joka ilmenee onnellisuutena. Mielenkiintoista on myös se, että tutkimusten mukaan muiden auttaminen lisää onnellisuutta enemmän kuin avunsaaminen.

Auttamisen sanotaan olevan pieni teko itselle, mutta autettavalle se saattaa tuntua kultaakin kalliimmalta. Ei siis kannata väheksyä auttamista, oli se miten pientä tai suurta tahansa. Pieniä, helppoja tekoja voivat olla esimerkiksi hymy tuntemattomalle tai takaa tulevan henkilön päästäminen kassajonossa ohitse. Nämä teot eivät maksa sinulle mitään, mutta vaikuttavat myönteisesti omaan hyvinvointiisi.

Kotionnellisuus-tutkimuksessa on todettu, että yhteisöjä itselleen tärkeinä pitävät ovat keskivertoa onnellisempia. Näitä onnellisuutta lisääviä yhteisöjä voi löytyä naapurustosta harrastuspiireihin, yhdistyksiin ja järjestöihin.

Onnellisuus syntyy myös rakkaudesta ja hyvinvoinnista. Rakkaus edistää hyvinvointia, jolloin onnellisuus lisääntyy. Rakkaus ei välttämättä koske pelkästään parisuhdetta: onnellisia ihmisiä yhdistää tutkitusti se, että he auttavat toinen toisiaan. He voivat olla joko läheisiä tai kaukaisia, perhettä tai tuntemattomia. Vastaavasti yksinäisyys nakertaa onnen tunnetta tehokkaasti.

Outokummussa meneillään olevan ’Hyvinvointiosuuskunta välimuotoisen asumisen tukena’ -hankkeen yhtenä merkittävänä tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, jonka tarkoituksena on osaltaan lisätä myös onnellisuutta. Yhteisöllisyys tuottaa onnea ja onnelliset ihmiset ovat avoimempia sosiaaliselle vuorovaikutukselle.

 

Lahja-Elina Vatanen

Projektipäällikkö, Hyvinvointiosuuskunta välimuotoisen asumisen toimijana -hanke

 Projektipäällikkö Lahja-Elina Vatanen.