Esko Vihava on valittu viestintä- ja tapahtumapäälliköksi

Esko Vihava on valittu Outokummun kaupungin viestintä- ja tapahtumapäälliköksi

 

Outokummun kaupungilla avattiin viestintä- ja tapahtumapäällikön toimi haettavaksi 17.10.2022. 3.11.2022 mennessä tehtävää haki 16 henkilöä ja heistä haastateltiin 9 henkilöä. Viestintä ja tapahtumapäällikön toimi on kaupungissa uusi. Organisaatiossa viestinnän vastuuhenkilö sijoittuu suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen, olisi johtoryhmän jäsen ja toimisi johtoryhmän sihteerinä.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti viestintä- ja tapahtumapäällikön tehtäviin kuuluu mm.

 • Kaupungin viestintä
 • Viestinnän toteuttaminen
 • Viestinnän strateginen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen
 • Kaupungin ja kaupunkikonsernin henkilöstön kouluttaminen ja neuvonta viestinnällisissä asioissa
 • Kaupunkikonsernin viestinnän koordinointi, kehittäminen ja suunnittelu
 • Konsernimarkkinointi
 • Kaupungin verkkosivuston ja some-kanavien ylläpito ja "päätoimittajuus"
 • Osallisuus- ja yhteisötoimikunnan sihteeri
 • Tapahtumatyöryhmän puheenjohtaja (tapahtumien suunnittelu ja mahdollistaminen)
 • Järjestöyhteyshenkilö (kaupunkiorganisaation ja järjestöjen välisen yhteystyön kehittäminen)
 • Konsernistrategian valmisteluun liittyviä tehtäviä.

Hakijoilta edellytettiin soveltuvaa vähintään toisen asteen tutkintoa ja kokemusta vastaavista tehtävistä sekä näyttöä tuloksellisesta viestinnän ja markkinoinnin kehittämisestä. 

Hakijoita pyydettiin tekemään etätehtäviä. Hakijoiden haastattelun suorittivat hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki sekä viestintävastaava Henri Elsinen 8.11., 23.11. ja 7.12.2022. Haastattelutyöryhmän näkemys oli, että viestintä- ja tapahtumapäällikön toimeen valitaan Esko Vihava.

Esko Vihava täyttää työpaikkailmoituksessa vaaditut muodolliset pätevyysvaatimukset. Vaaditun koulutuksen, muun tehtävän kannalta hyödyllisen koulutuksen, hakemuksen, työkokemuksen sekä etätehtävien ja haastattelun perusteella Vihava täyttää parhaiten hakuilmoituksen mukaiset kriteerit ja on näin parhaat edellytykset hoitaa kyseistä tointa.