Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilu

Joensuun seudun työnhakijoiden palveluihin tulee muutoksia 1.3.2021 alkaen, kun kuntien rooli työllisyydenhoidossa vahvistuu ja kokeilukunnat vastaavat osan työnhakijoista palveluprosessista sekä työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta TE-toimiston sijasta. Kuntakokeilun kesto on 1.3.2021 - 30.6.2023. Joensuun seudun kuntakokeiluun kuuluvat Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi.

Jos kuulut työllisyyden kuntakokeilun asiakkuuteen, ilmoittaa TE-toimisto sinulle kirjeitse tai Oma Asiointi –palvelun kautta, että jatkossa työllisyydenhoidostasi vastaa kuntakokeilu. Siirtyminen tapahtuu automaattisesti eikä vaadi sinulta toimenpiteitä. Voit odottaa, että kuntakokeilun asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä.

Kokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu edelleen normaalisti työnhakijaksi TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan.

Ketkä ovat työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita?

Kuntakokeilun asiakkaiksi siirtyvät kokeilukuntien työnhakijat, jotka ovat työttömänä, lomautettuna, työllistettynä tai työllistämistä edistävässä palvelussa, ja jotka saavat Kelan työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Kuntakokeiluun siirtyvät myös kaikki työttömänä tai työllistämispalveluissa olevat maahanmuuttajat, vieraskieliset sekä alle 30-vuotiaat työnhakijat työttömyysetuudesta riippumatta.

Palvelut ja velvoitteet kuntakokeilussa

Kuntakokeilun palveluihin kuuluvat työllistymistä edistävät palvelut, kuten palkkatuki, työnhaku- ja uravalmennukset, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Kuntakokeilu tarjoaa myös kotoutumislain mukaisia kotoutumispalveluita. Lisäksi kuntakokeilulla on mahdollisuus järjestää asiakkailleen kokeilukohtaisia työllistymistä edistäviä ja tukevia palveluita.

Kuntakokeilun asiakas saa oman henkilökohtaisen asiantuntijan, joka kartoittaa asiakkaan tilanteen, laatiin työllistymistä tukevan suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa ja ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin. Välineenä osaamisesi kartoittamisessa sekä työnhaun suunnittelussa toimii ForeAmmatti -verkkopalvelu, joka helpottaa henkilökohtaisen työmarkkinatilanteen selvittämistä työnhaun tai uusien ura- ja ammattivalintojen äärellä.

Kokeilu ei tuo asiakkaalle mitään lisävelvoitteita. Työttömän työnhakijan lakisääteiset velvoitteet ovat samat TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille.

Kuntakokeiluun siirtyminen tapahtuu automaattisesti

Siirtyminen TE-toimistosta kuntakokeilun asiakkaaksi ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä, vaan siirtyminen tapahtuu automaattisesti. Asiakkaan ei siis tarvitse olla itse yhteydessä kuntakokeiluun tai TE-toimistoon, vaan asiakas saa tiedon siirtymisestään kuntakokeilun asiakkaaksi TE-toimistosta kirjeitse tai Oma asiointi -palvelun kautta. Tämän jälkeen asiakas voi odottaa yhteydenottoa kuntakokeilusta. Jos asiakas on sopinut TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyviä tapaamisia, palveluita tai tehtäviä, ne tulee hoitaa sovitusti määräaikaan mennessä. Tällöin työttömyysturvaan ei tule katkoksia. Jos keskeneräisiä sovittuja asioita ei ole, asiakas voi odottaa rauhassa kuntakokeilun yhteydenottoa.

Asiakkaan olisi hyvä valmistautua yhteydenottoon pohtimalla esimerkiksi:

  • Millaista apua tarvitsen työnhakuun?
  • Tarvitsenko päivitystä osaamiseeni?
  • Voisiko yrittäjyys olla minulle hyvä vaihtoehto?
  • Mitkä muut seikat vaikuttavat työnhakuuni, työkykyyni ja työn vastaanottamiseen?

Oma asiointi -palvelu myös kuntakokeilun asiakkaiden käytössä

Asiakas voi pyytää yhteydenottoa tai ilmoittaa mahdollisista muutoksista tilanteeseensa verkossa TE-palveluiden Oma asiointi -palvelussa. Oma asiointi-palvelussa asiakas myös merkitsee työllistymissuunnitelmassaan sovitut tehtävät tehdyksi.


Voit lukea lisää työnhakijan palveluista kuntakokeilun aikana TE-palveluiden sivuilta.

Yhteystiedot

Anne Makkonen Asiakasvastaava 029 504 3139 anne.makkonen@te-toimisto.fi
Kaisa Suhonen Asiakasvastaava 029 504 3080 kaisa.suhonen@te-toimisto.fi
Jaana Räsänen Kuntavalmentaja 050 599 0648 jaana.rasanen@outokummunkaupunki.fi
Niina Lipponen Asiakasvastaava 0295 043 226 niina.k.lipponen@te-toimisto.fi

Asiointipiste

Avoin palveluaika keskiviikkoisin klo 12-13, muina aikoina asiointi VAIN ajanvarauksella.

p. 044 755 9200 klo: 9-15

Sähköposti: työllisyyspalvelut@outokummunkaupunki.fi