Kulttuuri- ja nuorisopalkinto sekä Vuoden liikuttaja

Kulttuuri- ja nuorisopalkinnot 
sekä Vuoden liikuttaja

                          

                      

Kulttuuri- ja nuorisopalkinnot myönnetään vuosittain outokumpulaiselle yhteisölle, yhdistykselle, ryhmälle tai yksityishenkilölle merkittävästä kulttuuri- tai nuorisotoiminnasta. Myöntämisperusteissa kiinnitetään huomiota mm. toiminnan vaikuttavuuteen, aktiivisuuteen, saavutettuun tasoon, pitkäjänteisyyteen sekä saavutettuun/tuotettuun julkisuuteen.

Vuoden outokumpulainen liikuttaja voi olla joko yhteisö tai henkilö, joka on saanut omalla toiminnallaan tai esimerkillään muut tahot liikkumaan vuoden aikana.

 

Kulttuuriavustukset ja kumppanuudet

(löydät klikkaamalla otsikkoa)

Kumppannuussopimus