Rakennusvalvonta 1.1.2021

RAKENNUSVALVONTA

 

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka päättää rakentamisen lupa-asioista sekä antaa yleistä ohjausta ja neuvontaa. Rakennusvalvonnan tavoitteena on kestävä, turvallinen, terveellinen, kaunis ja viihtyisä elinympäristö, johon käyttäjä on tyytyväinen.
 
Rakennusvalvonta palvelee ensisijaisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.
Lupapisteen ohje asiakkaille.
Rakennuslupa pähkinänkuoressa esite.

Myönnettyjen lupien julkipanolista.
 
Outokummun kaupungissa noudatetaan alla olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle. Rakennusjärjestyksessä määritellään myös toimenpiteiden luvan ja ilmoituksenvaraisuus sekä haettavan toimenpiteen lupamuoto.
Rakennusjärjestys
 

Viranomaistehtävistä peritään kaupungin hyväksymän taksan mukainen maksu. Lupamaksujen laskutus tehdään lupapäätöksen jälkeen.
Rakennusvalvonnan taksat 31.12.2021 saakka
Rakennusvalvonnan taksa 1.1.2022 alkaen
Maksu määräytyy niiden taksojen mukaan, jotka ovat voimassa lupapäätöksen tai viranomaistehtävän vireilletulopäivänä.

 

Vanhat lupa-asiakirjat

Voit tilata vanhoja lupa-asiakirjoja rakennusvalvonnan toimistosihteeriltä. Tilausta varten tarvitaan kiinteistötunnus, kiinteistön osoite ja mitä rakennusta pyyntö koskee sekä asiakirjojen toimitustapa. Toimitusaika noin viikko. Asiakirjoista ja hausta peritään taksan mukainen maksu.

Lupapäätökset ja siihen liittyvät asiakirjat vuodesta 2021 eteenpäin Lupapiste Kaupan kautta.

 

Rakennusvalvonnan yhteystiedot 1.1.2021

YHTEYSTIEDOT

Käyntiosoite:
Hovilankatu 2, 2.krs
83500 Outokumpu

Postiosoite:
PL 47, 83501 Outokumpu
 

Rakennusvalvonta

Rakennustarkastaja
Janne Korpela
044 755 9333
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Toimistoaika:
keskiviikkoisin klo 9:30 - 12:00

 

Toimistosihteeri
laskutus ja arkisto

Tarja Hakkarainen
044 755 9367
tarja.hakkarainen@outokummunkaupunki.fi

 

Mittaus- ja kaavoitus

Kartoittaja
Tapio Tanskanen
044 755 9363
tapio.tanskanen@outokummunkaupunki.fi

 

Maankäyttösihteeri
Mervi Kolehmainen
050 599 3836
mervi.kolehmainen@outokummunkaupunki.fi