Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset ja ilmoitukset

Outokummun kaupungin kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Outokummun kaupungin verkkosivuilla (yleinen tietoverkko). Ilmoitukset pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta heti edellä mainitun ajan kuluttua.

Kaupunginvaltuuston 12.6.2017 § 60 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa ja tärkeimmät ilmoitukset lisäksi Outokummun Seutu -nimisessä paikallislehdessä kuitenkin niin, että pitkistä ja kohtuuttoman kalliiksi tulevista ilmoituksista voidaan julkaista vain ilmoitus, missä se on täydellisenä nähtävissä. Tiedoksisaattaminen lehdessä ei ole tarpeen silloin, kun lehti ei poikkeuksellisesta syystä ilmesty.

Yleisen tietoverkon lisäksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, joka sijaitsee Outokummun kaupungintalolla, Hovilankatu 2, 1. krs., julkaistaan erityislainsäädännön edellyttämiä ilmoituksia. Julkisten kuulutusten ilmoitustaululla voidaan tarpeen ja harkinnan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin muita ilmoituksia.


Rakennusvalvonnan luvat 13.12.2018


 Tukesin kuulutus varauspäätöksestä, varaaja FinnAust Mining Finland Oy, Saunasuo VA2018:0052


    Kaupunginvaltuusto 17.12.2018 klo 14


1.1.2019 voimaan tulevat jätetaksat


Jätehuoltomääräysten päivitysten ja perustelujen luonnokset


Hylätyn ajoneuvon HZH-260 siirtokehotus


Hylätyn ajoneuvon IAF-889 siirtokehotus


Tukesin kuulutus malminetsintälupahakemuksesta, hakija FinnAust Mining Finland Oy, Maljasalmi ML2017:0109


Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta tilalle 309-406-31-6


    Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 luonnos


   

   Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat 1.1. - 30.6.2018


     Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden maksutaksan muutos 1.1.2018 alkaen


Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019, päivitys vuodelle 2016

Lisätietoa kuulutuksista antaa

Lisätietoja kuulutuksista:

Anne Kauppinen
kanslianhoitaja
puh. 044 755 9214
anne.kauppinen(at)
outokummunkaupunki.fi

 

Kaupunginvaltuuston päätös 12.6.2017 kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta