Perhe kulkee Vanhan Kaivoksen riippusiltaa pitkin.

Perhe istuu ja näkyvissä on neljät sääret ja valkoiset kengät.

Outo­kum­pu on sitä mitä sii­tä teem­me! Mis­siom­me on hyvin­voi­vat ihmi­set ja elin­voi­mai­nen kau­pun­ki. Olem­me roh­kei­ta, luo­via, aito­ja ja ihmis­lä­hei­siä.

Outo­kum­mus­sa luon­to on mel­kein kotio­vel­la­si! Läh­de erä- ja luon­to­kes­kuk­sen har­ju­mai­se­miin reip­pai­le­maan, nuo­tio­pan­nu­kah­vil­le tai kalas­ta­maan. Entä miten oli­si 12 jär­ven hie­no melon­ta­reit­ti, ret­ki lin­tu­tor­nil­le tai pulah­dus Sär­ki­se­län uima­ran­nal­la?

Ilmakuva erä- ja luontokeskuksesta.

Lapsi ja aikuinen pitelevät käsissään pahvilaatikoita.

Ideat, vin­kit ja palau­te on meil­le tär­ke­ää! Pal­ve­lem­me aina ilol­la – juu­ri Sinua!