Yksityistiet

Outokummun kaupungin tekninen lautakunta on antanut yksityistieasiat Isännöinti Tiet ja Talot Oy:n hoidettavaksi.

Isännöinti Tiet ja Talot Oy hoitaa neuvonnan ja ohjauksen, yksityisteiden kunnan avustuksen jaon yksityistiekunnille kunnan antamien jakoperusteiden mukaisesti.

Lisäksi yritys hoitaa yksityistielain mukaiset tietoimitukset.
 

Isännöinti Tiet ja Talot Oy
Aija Uusoksa
Pajapolku 6 A
80400 YLÄMYLLY
Puh. 044 065 2403
sähköposti: tiet.talot@telemail.fi

 

Tiekuntien avustukset

Perusparannusavustuksia jaetaan teille, joille valtio on myöntänyt avustuksen tien perusparannukseen. Yksityisteiden peruskorjauksissa kaupungin avustusosuus on 12 %. Hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksen liitteenä on oltava korjaussuunnitelma, kustannusarvio sekä päätös valtion avustuksesta.

Kunnossapitoavustuksia kaupunki jakaa vuosittain avustusehdot täyttäville yksityisteille.

Kunnossapitoavustukset jaetaan sellaisille yksityisteille, joille on perustettu ja on myös toimiva tiekunta, lisäksi tiellä tulee olla pysyvää asutusta. Vakituiseksi asunnoksi katsotaan asunto, jossa asukas on kirjoilla.

Avustettavalla tiellä tulee olla vähintään 300 m pysyvän asutuksen käyttämää tienosaa.

Pienin maksettava avustus on 50 euroa.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa jäljennös edellisen vuoden tilinpäätöksestä. Tiekunnan tulee maaliskuun 2018 loppuun mennessä ilmoittaa kaupungille rahastonhoitaja tai vastaava henkilö yhteystietoineen sekä tilinumero, jolle avustus maksetaan.

Kunnossapito- ja peruskorjausavustushakemukset vuodelle 2018 on jätettävä 3.4.2018 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustushakemus vuodelle 2018