Navigaatiovalikko

Murupolku

Yksityistieasiat

Yksityistieasiat

Yksityistiet

Outokummun kaupungin tekninen lautakunta on antanut yksityistieasiat Isännöinti Tiet ja Talot Oy:n hoidettavaksi.

Isännöinti Tiet ja Talot Oy hoitaa neuvonnan ja ohjauksen, yksityisteiden kunnan avustuksen jaon yksityistiekunnille kunnan antamien jakoperusteiden mukaisesti.

Lisäksi yritys hoitaa yksityistielain mukaiset tietoimitukset.
 

Isännöinti Tiet ja Talot Oy
Aija Uusoksa
Ylämyllyntie 83b
80400 YLÄMYLLY
Puh. 044 065 2403
sähköposti: tiet.talot@telemail.fi

 

Tiekuntien avustukset

Perusparannusavustuksia jaetaan teille, joille valtio on myöntänyt avustuksen tien perusparannukseen. Yksityisteiden peruskorjauksissa kaupungin avustusosuus on 12 %. Hakemus on vapaa muotoinen. Hakemuksen liitteenä on oltava korjaussuunnitelma, kustannusarvio ja päätös valtion avustuksesta.
 

Kunnossapitoavustuksia kaupunki jakaa vuosittain avustusehdot täyttäville yksityisteille.

Tieavustukset jaetaan sellaisille yksityisteille, joille on perustettu ja on myös toimiva tiekunta, lisäksi tiellä tulee olla pysyvää asutusta. Vakituiseksi asunnoksi katsotaan asunto, jossa asukas on kirjoilla.

Avustettavalla tiellä tulee olla vähintään 300 m pysyvän asutuksen käyttämää tienosaa.

Pienin maksettava avustus on 50 euroa.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa jäljennös edellisen vuoden tilinpäätöksestä. Tiekunnan tulee maaliskuun 2018 loppuun mennessä ilmoittaa kaupungille rahastonhoitaja tai vastaava henkilö yhteystietoineen sekä tilinumero, jolle avustus maksetaan.


Kunnossapito- ja peruskorjausavustushakemukset vuodelle 2018 on jätettävä 3.4.2018 mennessä, myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Avustushakemuslomake