Navigation Menu

Vanha kaivos

Puistot, yleiset alueet ja metsät

Yksikön tehtävänä on:

  • Puistojen ja viheralueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito
  • Kaupungin metsien hoito
  • Vene- ja uimarantojen sekä virkistyskalastus- ja retkeilyalueen kunnossapito
  • Kauppatoritoiminnasta vastaaminen

Puistot, yleiset alueet ja metsät

 

 

Koirapuisto Pohjoisahonkatu 29 (entinen lukio) Koirapuiston säännöt.

 

Outokummun kaupunki suorittaa metsänhoitotöitä taajama-alueella vuosina 2019- 2020

 

Hakkuutyöt alkavat aikaisintaan toukokuussa, pääosin tehtävät toimenpiteet ovat harvennushakkuita sekä vähäisissä määrin avohakkuita.

Toimenpiteet tukevat Outokummun kaupungin konsernistrategian mukaisia toimenpiteitä, jossa tavoitteena on kaupungin yleisilmeen parantaminen.

Tarkemmin tietoa hakkuista oheisista suunnitelmakartoista. Suunnitelmakartat ovat nähtävillä myös kaupungintalolla kaupunkirakennepalvelujen asiakaspalvelussa.

Palautetta suunnitelmista voitte antaa joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tekninenvirasto@outokummunkaupunki.fi tai käymällä asiakaspalvelussa.

Vuoden 2020-2021 leimikoiden suunnitelmakartat.

 

Tervetuloa vierailemaan Harvestian hakkuutyömaalle, ohje

 

 

 


Lasten Kaivos

Puistot, yleiset alueet ja metsät yhteystiedot

Yhteystiedot:

Käyntiosoite:
Kaupungin keskusvarasto,
Työmiehenkatu 14
83500 OUTOKUMPU
Puh. vaihde: 013 5591
Faksi: 013 559 380

Avoinna: ma-to klo 7:00-15:30
pe klo 7:00-14:00

_____________

Puistot, yleiset alueet ja metsät
Työnjohtaja Pentti Hämäläinen
Puh. 044 755 9213
pentti.hamalainen(at)
outokummunkaupunki.fi

_____________
 

Kaupunkirakennepalvelujen

 

sähköposti:
tekninenvirasto(at)
outokummunkaupunki.fi