Tiedonhallinta

Outokummun kaupungin tiedonhallinta

Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta ja muista käsittelytavoista.

Outokummun kaupunki ylläpitää julkisen hallinnon julkisuusperiaatteen toteuttamista varten kuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista ja asiarekisteristä julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (tiedonhallintalaki, 906/2019) mukaisesti. Kuvauksen tarkoitus on auttaa kansalaisia tekemään tietopyyntöjä asiakirjoista. Kuvausta ylläpidetään ja päivitetään säännöllisesti, jotta sen sisältämät tiedot pysyisivät ajan tasalla.

 

Tiedonhallinnan asiakirjat

Yhteystiedot tietopyyntöjä varten

Sähköposti: kirjaamo@outokummunkaupunki.fi

Puhelinvaihde: 013 5591

Käyntiosoite: Hovilankatu 2, Outokumpu

Postiosoite: Outokummun kaupunki, PL 47, 83501 Outokumpu

 

Tiedonhallinnan asiakirjat