Navigaatiovalikko

Jätevesihuolto

Jätevesilietteen käsittely tarjouspyynnön kysymykset ja vastaukset:

Sopimusaika on vuoteen 2025. Mikä on hankinnan hintasidonnaisuus, kuinka pitkään pitää tarjoushinnan olla voimassa ja miten indeksimuutokset tehdään. Usein on niin, että vuosi on tarjoushinnalla ja sen jälkeen jollain indeksikorotuksella, josta osa on sidottu kuljetushintaindeksiin ja osa esim teollisuuden tuottajaindeksiin?

  • Hankinnan ensimmäinen vuosi on kiinteällä hinnalla. Hintaa voidaan tarkistaa seuraavina vuosina tammikuussa toimittajan kirjallisesta pyynnöstä. Tarkistuksessa käytetään Maarakennuskustannusindeksia 2015=100, kohtaa 4. ostetut kuljetuspalvelut (vuosimuutos), vertailukuukautena joulukuu (22/23).

Jos osa tehdään alihankintana, mutta alihankkijaa ei ole valittu, niin riittääkö se, että tarjoaja täyttää paperinsa ja hyväksyttää alihankkijan esim sopimuksen tekovaiheessa tms.

  • Kyllä riittää, tarjouksessa tulee olla maininta mahdollisesta alihankkijasta. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan.

 

 

Jätevedenpuhdistamo

Jätevedet puhdistetaan Jokipohjan jätevedenpuhdistamolla. Puhdistamo on valmistunut 1973 ja sitä on saneerattu ja laajennettu vuonna 1991 sekä vuosina 2004-2006. Vuonna 2018 puhdistamoa saneerataan vastaamaan uusimman ympäristöluvan vaatimuksia.

Jätevedenpuhdistamo on esikäsittelyllä varustettu kaksilinjainen rinnakkaissaostuslaitos.Puhdistamo on mitoitettu vesimäärälle 3750 m3/d. Puhdistamolta puhdistetut jätevedet virtaavat Lahenjoen kautta Sysmäjärveen, johon virtaavat avo-ojien kautta myös sadevedet.

Viemäriverkoston ylläpito

  • viemäriverkoston korjaukset ja kunnossapito
  • runkoviemäreiden huuhtelut

Jätevesiverkoston toiminta-alueet karttalinkki

 

Jätevesihuolto, yhteystiedot

 

Käyntiosoite:
Kaupunkirakennepalvelut
Hovilankatu 2, II krs.
83500 Outokumpu

Sähköposti:
tekninenvirasto(at)
outokummunkaupunki.fi

Vesihuoltopäällikkö
Teemu Laitinen
puh. 044 755 9332
teemu.laitinen(at)
outokummunkaupunki.fi