Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

 

Työtoiminnan tarkoituksena on asiakkaan elämänhallinnan ja työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Työtoiminta on tarkoitettu pidempään työttömänä olleille henkilöille. Työtoiminta perustuu TE-toimistossa laadittavaan aktivointisuunnitelmaan tai sosiaalitoimistossa laadittavaan palvelusuunnitelmaan.

Työtoimintapaikat ovat työllisyyspalvelujen työpajoilla, kaupungin muissa yksiköissä, järjestöissä tai muissa julkisissa yhteisöissä. Työtoimintaa ei ole mahdollista järjestää yrityksissä. Työtoimintaa järjestetään 1-4 päivää viikossa arkisin, 4-8 tuntia päivässä.

Työtoiminnasta asiakkaat voivat siirtyä esimerkiksi työkokeiluun, palkkatukityöhön, koulutuksiin, muihin tukipalveluihin, kuntoutukseen, eläkkeelle tai avoimille työmarkkinoille. Työtoiminnan aikana asiakkaalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa työhönvalmentajalta mm. opiskelu-, työnhaku-, koulutus-, sekä eläke- ja velkaneuvonta-asioissa.

 

Työtoimintaan osallistuva saa työmarkkinatukea. Tämän lisäksi työtoiminta-ajalta saa kulukorvausta 9€ /käyntipäivä sekä mahdollisesti korvausta matkakustannuksista.

 

TYÖPAJAT

 

Kaupungintalon paja 

Kuusjärventie 3

 

Tekninen paja

Pohjoisahonkatu 29

KYSY LISÄÄ

Kysy lisää:

Anne Kaasinen Työpajaohjaaja 050 373 5303
Mika Tanskanen Työpajaohjaaja 050 478 4779