Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset ja ilmoitukset

Outokummun kaupungin kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Outokummun kaupungin verkkosivuilla (yleinen tietoverkko). Ilmoitukset pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta johdu. Henkilötiedoista julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot, ja henkilötiedot poistetaan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan kuluttua.

Kaupunginvaltuuston 16.8.2021 § 73 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa ja tärkeimmät ilmoitukset lisäksi Outokummun Seutu -nimisessä paikallislehdessä kuitenkin niin, että pitkistä ja kohtuuttoman kalliiksi tulevista ilmoituksista voidaan julkaista vain ilmoitus, missä se on täydellisenä nähtävissä. Tiedoksi saattaminen lehdessä ei ole tarpeen silloin, kun lehti ei poikkeuksellisesta syystä ilmesty.

Yleisen tietoverkon lisäksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, joka sijaitsee Outokummun kaupungintalolla, Hovilankatu 2, 1. krs., julkaistaan erityislainsäädännön edellyttämiä ilmoituksia. Julkisten kuulutusten ilmoitustaululla voidaan tarpeen ja harkinnan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin muita ilmoituksia.


 

Outokummun kaupungin rakennusvalvonnan kuulutusten sähköiset versiot julkaistaan kootusti Lupapiste-asiointipalvelussa.

 


Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos


Savo-Pielisen jätelautakunnan lausuntopyyntö ja kuulutus jätehuollon palvelutason luonnoksesta 15.5.2023


Kuulutus Horsmanahon ja Karnukan kaivosten laajentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta


Ilmoitus kuulutuksesta:

FinnCobalt Oy on toimittanut Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle täydennetyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Hautalammen kaivoshankkeesta. Hankealue sijoittuu Outokummun kaupungissa Keretin vanhalle kaivosalueelle. Täydennetty YVA-selostus ja kuulutus ovat sähköisesti nähtävillä 6.4. – 31.5.2023 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-Karjala sekä www.ymparisto.fi/hautalammenkaivosYVA.


Pohjois-Karjalan lääninhallituksen päätös vesiskoottereiden käytön ja vesisuksihiihdon kieltämisestä Isäntähiekan-Multiniemen alueella Outokummun Juojärvellä 17.8.1994


Pohjois-Karjalan lääninhallituksen päätös moottoriveneillä ajamisen kieltämisestä Saari-Oskamon tärkeän pohjavesialueen vesistöissä 13.1.1993


Pohjois-Karjalan lääninhallituksen päätös vesiskoottereilla ajamisen kieltämisestä Lähtevän-Särkiselän alueella päätöksessä luetelluissa vesistöissä 2.4.1991


Pohjois-Karjalan lääninhallituksen päätös Ohtaansalmen nopeusrajoituksesta 25.9.1989


Pohjois-Karjalan lääninhallituksen päätös Pitkänlahden satama-alueen nopeusrajoituksesta moottoriveneille 14.9.1984

Lisätietoa kuulutuksista antaa

Kuulutukset pyydetään toimittamaan sähköpostilla Outokummun kaupungin kirjaamoon:

kirjaamo@outokummunkaupunki.fi


Kuulutusten asiasisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa kuulutuksen laatinut viranomainen.


Kaupunginvaltuuston päätös 16.8.2021 kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta