Murupolku

Rakennusjärjestyksen uusiminen (2025)

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Uusi rakentamislaki,  joka tulee voimaan 1.1.2025 edellyttää kunnilta rakennusjärjestyksen uusimista.

Outokummun kaupungin nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan vuonna 2015.

 

Rakennusjärjestyksen vaiheet ja aikataulu

  1. Kaupunginhallitus päätti 4.12.2023 käynnistää rakennusjärjestyksen uudistamistyön ja asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville ajalle 7.12.2023-10.1.2024. 
  2. Valmisteluvaiheessa  laaditaan luonnos, joka on nähtävillä 30 vuorokautta (3 - 4/2024)
  3. Ehdotusvaiheessa laadittu luonnos on nähtävillä 30 vuorokautta (6 - 7/2024)
  4. Kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden rakennusjärjestyksen. Päätöksestä on valitusmahdollisuus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden ajan (9 - 10/2024)
  5. Uusi rakennusjärjestys tulee voimaan 1.1.2025.

Kaikissa vaiheissa on mahdollisuus lausua mielipide asiasta joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@outokummunkaupunki.fi tai kirjallisesti rakennusvalvontaan osoitteeseen Outokummun kaupunki, rakennusvalvonta, PL 47, 83501 Outokumpu.


Nähtävillä olevat aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa 10.1.2024 mennessä

 

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi