Navigation Menu

Siun sote -neuvottelukunta

Siun sote -neuvottelukunta

Siun sote -neuvottelukunta oli linkki kaupungin päätöksenteko-organisaation ja Siun soten välillä.

Siun sote -neuvottelukunnan toiminta päättyi vuoden 2022 lopussa, koska 1.1.2023 käynnistyivät sote-palvelun hyvinvointialueet. Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut Pohjois-Karjalassa.

 

 

 

Esityslistat ja pöytäkirjat nähtävillä verkkosivuilla

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla