Navigation Menu

Osallisuus- ja yhteisötoimikunta

Osallisuus- ja yhteisötoimikunta

Osallisuus- ja yhteisötoimikunnassa on seitsemän (7) jäsentä;
yksi (1) kaupunginhallituksen varsinainen jäsen, yksi (1) hyvinvointilautakun-
nan varsinainen jäsen, yksi (1) kaupunkirakennelautakunnan varsinainen
jäsen, yksi (1) seniorineuvoston, yksi (1) nuorisovaltuuston ja yksi (1) vam-
maisneuvoston edustajat sekä yksi (1) kolmannen sektorin järjestötoimi-
joiden edustaja. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kau-
punginvaltuusto valitsee toimikunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

Osallisuus- ja yhteistötoimikunnan jäsenet 2017-2021

  Varsinainen jäsen
 
Varajäsen
 
Kaupunginhallitus
 
Hanne Partanen, pj.
 
Paula Tuononen
 
Hyvinvointilautakunta
 
Toivo Rissanen
 
Merja Helkamäki
 
Kaupunkirakenneltk
 
Jonna Nissinen, vpj.
 
Teemu Vihla
 
Seniorineuvosto
 
Lasse Pouhula
 
Kari Tahvanainen
 
Nuorisovaltuusto
 
Aleksi Romo
 
Iida Turpeinen
 
Vammaisneuvosto
 
Kaarina Meriläinen
 
Minja Jylhä-Ollila
 
Kolmannen sektorin
järjestötoimijat
 
Liisa Hiltunen

 
Erkki Buska