Navigation Menu

Osallisuus- ja yhteisötoimikunta

Osallisuus- ja yhteisötoimikunta

Osallisuus- ja yhteisötoimikunnassa on seitsemän (7) jäsentä;
yksi (1) kaupunginhallituksen varsinainen jäsen, yksi (1) hyvinvointilautakun-
nan varsinainen jäsen, yksi (1) kaupunkirakennelautakunnan varsinainen
jäsen, yksi (1) seniorineuvoston, yksi (1) nuorisovaltuuston ja yksi (1) vam-
maisneuvoston edustajat sekä yksi (1) kolmannen sektorin järjestötoimi-
joiden edustaja. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kau-
punginhallitus valitsee toimikunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

Osallisuus- ja yhteistötoimikunnan jäsenet 2021-2025

  Varsinainen jäsen
 
Varajäsen
 
Kaupunginhallitus
 
Pentti Jääskeläinen, vpj.
 
Ilkka Mertanen
 
Hyvinvointilautakunta
 
Timo Kinnunen, pj.
 
Miika Huttunen
 
Kaupunkirakenneltk
 
Kaisa Vallius
 
Aino Lehvästö
 
Seniorineuvosto
 
Lasse Pouhula
 
Pekka Vikström
 
Nuorisovaltuusto
 
Iida Turpeinen
 

 
Vammaisneuvosto
 
Satu Plick
 
Hilkka Malinen
 
Kolmannen sektorin
järjestötoimijat
 
Liisa Hiltunen

 
Meryem Aslan