Navigaatiovalikko

Osallisuus- ja yhteisötoimikunta

Osallisuus- ja yhteisötoimikunta

Osallisuus- ja yhteisötoimikunnassa on seitsemän (7) jäsentä;
yksi (1) kaupunginhallituksen varsinainen jäsen, yksi (1) hyvinvointilautakun-
nan varsinainen jäsen, yksi (1) kaupunkirakennelautakunnan varsinainen
jäsen, yksi (1) seniorineuvoston, yksi (1) nuorisovaltuuston ja yksi (1) vam-
maisneuvoston edustajat sekä yksi (1) kolmannen sektorin järjestötoimi-
joiden edustaja. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kau-
punginvaltuusto valitsee toimikunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

Osallisuus- ja yhteistötoimikunnan jäsenet 2017-2021

  Varsinainen jäsen
 
Varajäsen
 
Kaupunginhallitus
 
Hanne Partanen, pj.
 
Paula Tuononen
 
Hyvinvointilautakunta
 
Petri Hartikainen
 
Maija Mietala
 
Kaupunkirakenneltk
 
Jonna Nissinen, vpj.
 
Veli-Matti Raninen
 
Seniorineuvosto
 
Lasse Pouhula
 
Kari Tahvanainen
 
Nuorisovaltuusto
 
Aleksi Romo
 
Eveliina Pulkkinen
 
Vammaisneuvosto
 
Kaarina Meriläinen
 
Minja Jylhä-Ollila
 
Kolmannen sektorin
järjestötoimijat
 
Liisa Hiltunen

 
Erkki Buska