Navigaatiovalikko

Päätöksenteko

Päätöksenteko

Outokummun kaupungissa ylintä päätösvaltaa käyttävät outokumpulaisten kunnallisvaaleissa valitsemat luottamushenkilöt.

………………………………………………………………………

Kunnallisvaaleissa valitulla kaupunginvaltuustolla on kokonaisvastuu Outokummun kaupungin toiminnasta.

Kaupunginhallitus vastaa muun muassa kaupungin taloudesta, hallinnosta, elinkeinopolitiikasta, kilpailukyvyn ja matkailun kehittämisestä.

Lautakunnat vastaavat oman alansa palveluiden tuottamisesta.

Lautakuntia ovat:

  • Kaupunginhallitus
    - Kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaosto
  • Hyvinvointilautakunta
  • Kaupunkirakennelautakunta
    - Kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta Outokumpu kuuluu Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään (Siun sote). Yhdyspintana kaupungin päätöksenteon ja Siun soten palvelutuotannon välillä toimii kaupunginhallituksen alainen Siun sote -neuvottelukunta.

Kaupunginhallituksen alainen osallisuus- ja yhteisötoimikunta toimii muun muassa kaupungin ja vapaaehtoissektorin välisen yhteistyön kehittämisen, kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisen sekä kansalaistoiminnan monimuoitoisen vahvistamisen teemoihin keskittyvänä vaikuttamistoimielimenä.