Työllisyyspalvelut

Outokummun kaupungin työllisyyspalvelut tukevat työllistymistä, erityisesti nuorten aikuisten sekä pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia löytää heille sopivin palvelu.

Teemme yhteistyötä TE-hallinnon, sosiaalitoimiston, kaupungin eri tulosyksiköiden, yhdistysten sekä yritysten kanssa.

Kaupungin työllisyyspalveluihin hakeudutaan TE-toimiston, sosiaalipalveluiden tai työnhakijan omasta aloitteesta. Työllisyyspalveluiden asiakkaana sinulla on mahdollisuus päästä palkkatuettuun työhön, työkokeiluun, koulutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan, velvoitetyöllistetyksi, työhönvalmennukseen, avoimille työmarkkinoille tai oppisopimuskoulutukseen.

Outokummun kaupunki tukee työllistämistä työllistämislisällä, jota voi hakea outokumpulainen yritys, kolmannen sektorin organisaatio sekä kaupungin omat ja eri yhteistyötoiminta-alueiden yksiköt. Työllistämislisää voidaan maksaa työnantajalle, jos palkattava henkilö on ollut työttömänä työnhakijana vähintään vuoden ajan ja on oikeutettu te-toimiston työnantajalle maksamaan palkkatukeen. Työllistämislisän maksimimäärä on 350€/kk, enintään 8kk ajalle.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Kyykerinkatu 32, 83500 Outokumpu
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu

Työllisyyskoordinaattori
Anna-Maria Hynninen
puh. 044 755 9296

Työnsuunnittelija
Sari Koistinen
puh. 044 755 9200

Työpajaohjaaja
Anne Kaasinen
puh. 050 373 5303

Työpajaohjaaja
Reijo Naumanen
puh. 050 465 42 81

Työpajaohjaaja
Harri Laakkonen
puh. 044 755 9217