Työllisyyspalvelut

Outokummun kaupungin työllisyyspalvelut tukevat työllistymistä, erityisesti nuorten aikuisten sekä pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia löytää heille sopivin palvelu.

Teemme yhteistyötä TE-hallinnon, sosiaalitoimiston, kaupungin eri tulosyksiköiden, yhdistysten sekä yritysten kanssa.

Kaupungin työllisyyspalveluihin hakeudutaan TE-toimiston, sosiaalipalveluiden tai työnhakijan omasta aloitteesta. Työllisyyspalveluiden asiakkaana sinulla on mahdollisuus päästä palkkatuettuun työhön, työkokeiluun, koulutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan, velvoitetyöllistetyksi, työhönvalmennukseen, avoimille työmarkkinoille tai oppisopimuskoulutukseen.
 

TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄ

Outokummun kaupunki myöntää työllistämisen kuntalisää  palkkiona työttömän kuntalaisen työllistämisestä. Työnantajina voivat toimia yritykset, yhdistykset, seurakunnat ja yksityishenkilöt. Kuntalisää myönnetään varattujen määrärahojen puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksen perusteella.


Työllistämisen kuntalisä myönnetään palkkiona työnantajalle, joka työllistää työttömän jostakin seuraavasta kohderyhmästä:
- yli 200 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö
- alle 29-vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 6 kuukautta
- yli 29-vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 9 kuukautta

Työsuhteen työaika vähintään 18 tuntia viikossa ja kesto vähintään neljä viikkoa
Kesto 4 – 35 viikkoa, pääsääntöisesti enintään työssäoloehdon täyttymiseen saakka
Suuruus 350 €/ kk.
Edellytämme, että työnantaja selvittää kuntalisämahdollisuuden ennen hakemuksen lähettämistä työllisyyspalveluihin.

Työllistämisen hakuohje- ja lomake:


Työllistämisen kuntalisän hakuohje työnantajille

Työllistämisen kuntalisän hakulomake

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Kyykerinkatu 32, 83500 Outokumpu
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu

Työllisyyskoordinaattori
Merja Nygrén
puh. 044 755 9209

Yksilövalmentaja
Anna-Maria Hynninen
puh. 044 755 9296

Työnsuunnittelija
Sari Koistinen
puh. 044 755 9200

Työpajaohjaaja
Anne Kaasinen
puh. 050 373 5303

Työpajaohjaaja
Harri Laakkonen
puh. 044 755 9217