Kummunkatu-Digiväylä

Kummunkadun peruskorjaus

 

Kummunkadun kausivalaistus testattu (24.11.2020)

Osana pääkadun Digiväyläprojektia oli myös perinteisten katuvalojen lisäksi asennettuna kausivalaistus. Koekäyttö tehtiin lastenoikeuksien päivänä 20.11, jolloin pääkatu sai sinisvävyisen ilmeen. Valaistuksen värejä ja intensiteettiä voidaan muuttaa ja näin mahdollistamme jokaiseen teemaan/ tapahtumaan soveltuvan valaistuksen. Valaistuksen eri värisävyjen ohjelmointia testataan lähiviikkoina ja seuraavat varsinaiset teemavalaistukset ovat joulukuussa.

Kuva 20.11.2020, aukeaa uuteen ikkunaan

 

 

Kummunkatu siirtyy digiaikaan (tiedote 7.9.2020)

Outokummun Kummunkadun pinta- ja pohjarakenteiden uusimisen yhteydessä katuympäristö päivittyy nykyvuosituhannelle digiväyläksi kutsutun EU-rahoitteisen hankkeen myötä. Kadun digiaikaan siirtyminen tapahtuu katuympäristöön ja ns. väestön solmukohtiin asennettavien 55”- ja 75” näyttöjen sekä tietokoneella ja mobiililaitteella toimivan responsiivisen Internet-sivuston kautta, josta jokainen voi katsoa ja etsiä Outokummun alueelta haluamiaan yrityksiä ja käyntikohteita sekä nähdä näytöillä esitettäviä yritysten ja yhteisöjen mainoksia ja tapahtumia.

Näyttöjä on asennettu sekä sisä- että ulkotiloihin. Sisänäytöt ovat Urheilutalo-Uimahallin aulassa, malmitalon infossa kaivosalueella ja kirjaston aulassa. Ulkonäytöt ovat museotunnelin sisäänkäynnin lähellä, Ruplan tontin reunassa Kummunkadun puolella sekä hotellirakennuksen ulkoseinässä Kummunkadun puolella.

Digiväylä rakentuu sille ajatukselle, että paikalliset yritykset ja yhteisöt lisäävät itse omat perustietonsa ja sisältönsä järjestelmään (vähintään osoite, aukioloajat, linkki nettisivuille ja keskeiset palvelut) ja tulevat näin näkyviin karttapohjalle. Tämän jälkeen on mahdollista lisätä omilla tunnuksilla Digiväylä managerin avulla kuvia ja lyhyitä esittelyvideoita (n. 5–10 s) mainosnäkyvyytenä tai tapahtumailmoituksina näytöille. Näin Outokummun kaupungin alueella asioivat ihmiset voivat löytää ja hakea etsimiään asioita Digiväylän karttapohjalta etsi-toiminnolla, joka näyttää hakijalle haluamansa palvelun sijainnin ja yrityksen tuotekortin tiedot. Mainokset ja tapahtumat tulevat puolestaan näkyviin käyttäjän valitsemille näytöille ja niiden kesto on rajattavissa kalenterin kautta halutulle ajanjaksolle.

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni outokumpulainen yritys ja yhteisö kokee Digiväylän hyväksi lisäarvoksi löydettävyydessä ja näkyvyydessä sekä toisaalta myös se, että sieltä löytyisi mahdollisimman kattavasti kaikki Outokummun käyntikohteet, palvelut ja tapahtumat. Ensimmäinen käyttövuosi tulee olemaan käyttäjille maksuton. Perustietokortit ja näkyvyys kartalla ovat jatkossakin maksutonta, mutta järjestelmän kehittämisen ja ylläpidon kannalta mainosnäkyvyys ja mainostaminen tulevat olemaan todennäköisesti vastikkeellista harjoitteluvuoden jälkeen.

Järjestelmä avataan näillä näkymin kaikkien outokumpulaisten yritysten ja yhteisöjen käyttöön lokakuun aikana 2020. Sitä ennen koekäyttäjistä koostuva demoryhmä kokeilee järjestelmän käytettävyyttä, toiminteita ja toimintavarmuutta elo-syyskuun ajan, jotta julkiseen käyttöön avautuva Digiväylä olisi mahdollisimman toimiva ja käyttäjäystävällinen. Ensimmäisen vuoden käytön aikana näemme myös, millaisia pelisääntöjä järjestelmän käyttö tarvitsee jatkossa (esim. rajataanko valittavissa olevien näyttöjen lukumäärää, näytettävien mainosten kestoa tmv.).

Digiväylän osasovelluksiksi tulee yrityksiä kiinnostavan mainos- ja tapahtumanäkyvyyden lisäksi myös kaksi AR-sovellutusta, jotka esittelevät eri vuosikymmenten louhintatekniikkaa ja havainnollistavat joitakin yleisimpiä Suomen kivilajeja sortuvasta maasta nousevana kivipilarina. Em. pisteet sijaitsevat museotunnelin sisäänkäynnin lähellä ja Eero Mäkisen kivipuistossa ja ne ovat osa geologisen aikajanan toteutusta. Digilaitteita käyttämättömät pääsevät tutustumaan geologiseen aikajanaan Kummunkadulla. Kadulla on aikajanan varrella kymmenen eri kivilohkaretta opastetauluineen ja aikajanan molemmissa päätepisteissä on GTK:n havainnollistus koko aikajanan perusajatuksesta. Lisäksi Ruplan tontin paikkeille sijoitetaan nostalginen eri vuosikymmenten outokumpulaista elämää ja rakennuksia esittelevä kuvien katselusovellus, joka toimii käyttäjien kännykässä. Huomiona mainittakoon, että edellä mainitut AR-sovellukset (AR = lisätty todellisuus) toimivat uusimmilla kännyköillä ja tableteilla, joiden tekniikka tukee AR-sovellusten käyttöä (ARcore). Vähitellen suurin osa uusista mobiililaitteista alkaa tukea ARcorea, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että kaikki mobiililaitteet eivät sitä vielä tue.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juuso Hieta, p. 045 867 2481
juuso.hieta@outokummunteollisuuskyla.fi
Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy

 

Ruplantontin työt aloitetaan tiistaina 1.9.2020

tontilta kaadetaan vanhoja puita, jonka jälkeen tasataan pintoja ja kaivetaan istutusalueita.

   

Kummunkadun rakennustyöt loppusuoralla (tiedote 31.8.2020)
 

Outokummun uusitun pääkadun, Kummunkadun, rakennustyöt ovat loppusuoralla. Syyskuun aikana tehdään jäljelle jääneet, kadunrakennusurakkaan kuuluvat viimeistely- ja raivaustyöt, joita ovat mm. kiveyksien saumaus sekä varastoalueena toimineen vanhan Kummun koulun sisäpihan siistiminen. Syksyn aikana myös urakkaan kuulumattoman Ruplantontin yleisilmettä parannetaan viihtyisämmäksi, geologinen aikajana saatetaan valmiiksi ja kaupunkikeskustaa digitalisoivan Digiväylän ulkonäytöt asennetaan kadun varrelle.

 

Kummunkadun mäeltä, Eero Mäkisen kivipuiston tienoilta, alkaa geologinen aikajana, johon sijoitetaan yhdeksän kivinäytettä esimerkkinä kunakin aikajaksona syntyneestä kivilajista. Aikajana päättyy Torin reunalle, johon sijoitetaan iältään 3 500 miljoonaa vuotta vanha, Suomen ja EU:n vanhimpana tunnettu kivi, Siuruan Gneissi. Kummunkadulla kulkevalla aikajanalla yksi kiviruudukko vastaa miljoonaa vuotta: tarkempia tietoja aikajanasta saa paikanpäälle sijoitettavista opasteista sekä digiväylän mobiilisovelluksesta.

 

Digiväylän ulkonäytöillä paikalliset yritykset ja yhteisöt voivat tuoda esille palveluita ja tapahtumia. Näytöt ja Digiväylän karttasovellus avautuvat testikäyttöjakson jälkeen outokumpulaisten yritysten ja yhteisöjen käyttöön loppuvuoden aikana.

 

Digiväylään kuuluu myös kaksi niin kutsutun lisätyn todellisuuden AR-pistettä, joissa esitellään Suomen kivilajeja ja eri vuosikymmenten louhintatekniikkaa mobiililaitteelle ladattavissa olevan AR-sovelluksen kautta. AR-pisteet sijoittuvat Eero Mäkisen kivipuistoon ja museotunnelin sisäänkäynnin edustalle. Ruplantontin paikkeille sijoitetaan lisäksi kuvankatselupiste, jossa mobiililaitteelle ladatun AR-sovelluksen kautta voi katsella kuvia Kummunkadulta eri vuosikymmeniltä.

 

Viimeisin näkyvimmistä lisäyksistä tulee olemaan katuvalaisinpylväisiin asennettavat erityisvalot, jotka mahdollistavat kuhunkin tilanteeseen ja tapahtumaan soveltuvan teema- ja kausivalaistuksen.

 

Digiväylän ja geologisen aikajanan kustannuksiin saadaan avustusta 70 %, ja erityisvalaistukseen 50 %, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion osarahoituksena.

 

Kummunkadun avajaiset pidetään tulevana keväänä tai alkukesästä korona tilanne huomioiden.

Lisätietoja:
Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, p. 044 755 9330

jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

 
 
 
Kummunkadun liikennejärjestelyt muuttuvat (tieodote 1.6.2020)
 

Uusi liikenneympyrä otetaan käyttöön tiistaina 2.6.2020. Samalla liikenne katkeaa kummunkadulla välillä Kauppakatu-Pohjoisahonkadun risteysalue korotettujen suojateiden kiveystöiden takia.

Liikennöinti kummunkatu 18:sta ruplan tontin kautta, muutoin ajoneuvoliikennettä ko. korttelivälillä tulee välttää. Kevyenliikenteenväylät ovat jalankulkua varten käytössä .

 
 
Kummunkadun remontti jatkuu talvitauon jälkeen (tiedote 6.5.2020)

Urakoitsija aloittaa vko 20 kiveyspohjien teon Alatorin risteysalueelta, työt voivat aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä risteysalueella liikkumiseen. Sorapintaisten alueiden pölynsidonta toteutetaan urakoitsijan toimesta lähipäivinä.

Vko 21 alkupuolella Sänkinotkonkatu-Pohjoisahonkatu risteysalue suljetaan liikenteeltä, kiertotie syksyiseen tapaan ruplan tontin kautta, S-marketin parkkipaikalle. Risteysalueen kiveystyöt alkavat vko 21-22.

Työmaa etenee reunakivien ja luonnonkiveysten asentamisella ”alamäkeen” yhtäjaksoisesti. Urakoitsija tiedottaa vielä tarkemmin mahdollisista muutoksista liikennejärjestelyissä. Toivomme, että urakoitsijalle annetaan työrauha saattaa katuremontti valmiiksi ja pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa liikennöinnille.

Liikennejärjestelyt välillä Kauppakatu - Asemakatu - Pohjoisahonkatu muuttuvat 23.10.2019, kts liite

 

KUMMUNKATU AVATAAN LIIKENTEELLE PERJANTAINA 18.10.2019 VÄLILLÄ KUUSJÄRVENTIE - KOULUKATU
Kummunkatu on liikenteelle käytössä myös välillä Koulukatu - Sänkinotkonkatu, mutta ko. alueella on työmaan vuoksi liikennejärjestelyitä.

Noudatathan alueella liikkuessasi erityistä tarkkaavaisuutta ja huomioithan muut tiellä liikkujat, kiitos.
Pahoittelemme korjaustöistä koituvaa vaivaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.


Lisätietoja: vesihuoltopäällikkö Teemu Laitinen, p. 044 7559 332
 


KAUPPAKATU AVATAAN LIIKENTEELLE KESKIVIIKKONA 9.10.19, PAHOITTELEMME VIIVÄSTYSTÄ

⚠️ Liikennetiedote 27.9.2019 Työt Kummunkadulla jatkuvat, huomioi väliaikaiset liikennejärjestelyt! ⚠️

Kummunkadun peruskorjaus etenee hyvin ja aikataulussa; tänään on aloitettu K-marketin ja S-marketin välisen katuosuuen työt. Oheisesta kuvasta näet kulkureitit keskustassa.
 
Noudatathan alueella liikkuessasi erityistä tarkkaavaisuutta ja huomioithan muut tiellä liikkujat, kiitos.
Pahoittelemme korjaustöistä koituvaa vaivaa ja kiitämme kärsivällisyydestä.

Lisätietoja: vesihuoltopäällikkö Teemu Laitinen, p. 044 7559 332Liikenteenohjaussuunnitelmat

Alatori-kirkko
Liikenneympyrä-Koulukatu, Sepänkatu muutettu kaksisuuntaiseksi
Sepänkadun risteys
Kauppakatu suljettu läpiliikenteeltä 7.10 saakkaKummunkatu uudistuu

Outokummun kaupungin EU-hankkeet: Digiväylä -infraosio ja Digiväylä oppimisympäristöjen kehittäminen

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt hankkeille vuoden 2018 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta. Hankkeet toteutetaan 1.10.2017 - 31.12.2020.

Oppimisympäristöjen kehittämishanketta osarahoittavat Business Joensuu Oy, Outokummun seudun teollisuuskylä Oy ja Outokummun Energia Oy.

 

Hankkeiden kuvaus

Hankkeiden yleisötilaisuus 22.5.2018

Rakennerahastotietopalvelu/hankekohtainen kuvaus

Tiedote Kummunkadun kiinteistönomistajille 2.4.2019