Outokummun kaupunkiAjankohtaistaMatovaaran kuntoradan valaistus uusitaan

Matovaaran kuntoradan valaistus uusitaan

Mato­vaa­ran kun­to­ra­dan valais­tus uusi­taan kesän ja syk­syn 2024 aika­na.

Van­ha valais­tus pyl­väi­neen on nyt puret­tu pois.

To-pe 11.–12.7.2024 on liik­ku­mi­nen alu­eel­la kiel­let­ty.
Radan var­res­ta rai­va­taan yksit­täi­siä pui­ta pois uuden valais­tuk­sen ja hiih­tä­jien tur­val­li­suu­den vuok­si.

Uuden valais­tuk­sen raken­ta­mi­nen tapah­tuu elo-syys­kuun aika­na. Tie­do­tam­me heti, kun tar­kem­pi aika­tau­lu sel­vi­ää.

Outo­kum­mun kau­pun­ki hyvinvointipalvelut/kaupunkirakennepalvelut

Lisää ajankohtaisia uutisia