Outokummun kaupunkiKulttuuri ja vapaa-aikaKulttuuri ja tapahtumat
OKUfest tapahtumassa henkilö seisoo ja katsoo esiintymislavalle.

Kulttuuri ja tapahtumat

Kumma kumpu kukkuroillaan tapahtumia

Tapah­tu­mia jär­jes­tä­vät aktii­vi­set yhdis­tyk­set pai­kal­lis­ten yri­tys­ten ja kau­pun­gin tuel­la.

Outo Jazz logo

OutoJazz
10.–11.05.2024

Vas­ken­tuok­sui­nen jazz­ta­pah­tu­ma Van­hal­la Kai­vok­sel­la.

Outo­Jazz fes­ti­vaa­li

OKUfest2024 logo

OKUfest
14.–16.6.2024

Kau­pun­ki­fes­ti­vaa­li tar­joi­lee artis­te­ja, elä­myk­siä ja hyvää ruo­kaa!

OKUfest2024

OutoValo-tapahtuman logo.

OutoValo

Outo Valo on valo­tai­teen ja valo­tee­mai­sen yhtei­sö­tai­teen tapah­tu­ma.

Kaivosfestivaalin logo.

Kaivos-festivaali

Kai­vos-fes­ti­vaa­lia jär­jes­tää Kult­tuu­riyh­dis­tys Ääni­nen ry.

Monipuolisia tapahtumapaikkoja Outokummussa

Outo­kum­mus­ta löy­tyy moni­puo­li­sia tilo­ja tapah­tu­mien toteut­ta­mi­seen. Osa vuo­krat­ta­vis­ta tilois­ta on jo kat­sot­ta­vis­sa varaus­ka­len­te­ris­ta, mis­tä näet suo­raan onko tila varat­tu vai vapaa­na.

Tule mukaan — tehdään tapahtumia yhdessä!

Kult­tuu­ri­tuot­ta­ja Esko Viha­va hää­rää jos jon­kin­moi­sen tapah­tu­man paris­sa ja aina lisää­kin mah­tuu tapah­tu­ma­ka­len­te­riin. Älä siis epäi­le ottaa yhteyt­tä!

Kulttuurituottaja Esko Vihava juontamassa OutoJazz-tapahtumaa.