Outokummun kaupunkiKulttuuri ja vapaa-aikaTilat ja varaukset
Kummun koulun salin yleiskuva.

Tilat ja varaukset

Tila­va­raus­jär­jes­tel­mäs­tä löy­dät käyt­tö­tar­koi­tuk­see­si sopi­van tilan ja näet ajan tasal­la ole­van varaus­ti­lan­teen.

Varaus­ka­len­te­reis­ta löy­ty­vät:

  • Kum­mun kou­lun lii­kun­ta­sa­li
  • Outo­kum­mun Moni­toi­mi­hal­li (jää­hal­li)
  • Urhei­lu­ta­lo-uima­hal­li
  • Ulko­lii­kun­ta­pai­kat
  • Kar­bi­di / Van­ha Kai­vos
  • Kii­su­hal­li / Van­ha Kai­vos

Kalen­te­reis­ta voit sela­ta varauk­sia, mut­ta nii­hin et voi teh­dä itse varauk­sia. Varaa­jan yhteys­tie­dot löy­ty­vät varat­ta­van tilan koh­dal­ta.

Outokummun monipuolisia tapahtumapaikkoja ja tiloja