Nainen työntää lasta muuttolaatikossa.

Kummun kodit Oy

Toivotamme sinut ja perheesi lämpimästi tervetulleeksi asumaan vuokra-asuntoomme!

Asia­kas­pal­ve­lum­me on tuke­na­si, mikä­li mie­les­sä­si on kysy­myk­siä tai huo­maat uudes­sa kodis­sa­si puut­tei­ta tai viko­ja. Mei­hin voit olla yhtey­des­sä niin puhe­li­mit­se, säh­kö­pos­tit­se tai tul­la vaik­ka pii­pah­ta­maan toi­mis­tol­lam­me.

KOY Kum­mun Kodit on Outo­kum­mun kau­pun­gin omis­ta­ma tytä­ryh­tiö. Yhtiö omis­taa yli 500 vuo­kra-asun­toa Outo­kum­mun kau­pun­gin alu­eel­la.

KUMMUN KODIT

Kodik­kai­ta vuo­kra-asun­to­ja löy­dät sivuil­tam­me. Meil­lä on myös kalus­tet­tu­ja asun­to­ja sekä solua­sun­to­ja opis­ke­li­joil­le.

Kummun kotien vuokrattava asunto Kyykerillä.

Käyn­tio­soi­te
Kuus­jär­ven­tie 3b
83500 Outo­kum­pu

Avoin­na
ma–pe 9.00–11.30 ja 12.30–15.00

Asia­kas­pal­ve­lusih­tee­ri
puh. 050 371 6726
[email protected]

Kiin­teis­tö­huol­to päi­vys­tys
puh. 050 567 7288