Outokummun kaupunkiKulttuuri ja vapaa-aikaVanha Kaivos ja Kaivosmuseo
Näkymä Outokummun Vanhalle Kaivokselle.

Vanha Kaivos ja Kaivosmuseo

Aito ja elämänmakuinen paikka

Kaivoksen näköalatasanteella maisemaa ihailee 2 henkilöä.
Lasten kaivos leikkipuisto.

Yli 100 vuot­ta van­han kupa­ri­kai­vok­sen ympä­ris­tös­sä sijait­see Van­han Kai­vok­sen mil­jöö, jos­sa on moni­puo­lis­ta teke­mis­tä ja koke­mis­ta. Van­ha Kai­vos on Outo­kum­mun uniik­ki mat­kai­lu­koh­de. Seson­kiai­ka on kesäl­lä, jol­loin avoin­na on museo, museo­tun­ne­li, Las­ten Kai­vos, näkö­ala­tor­ni, monia näyt­te­lyi­tä ja ravin­to­la.

Vanhan Kaivoksen 360-banneri. Kuvituskuva.

Virtuaalinen kierros

Tutus­tu Van­haan Kai­vok­seen uuden 360° vir­tu­aa­li­sen kier­rok­sen kaut­ta. Pää­set tutus­tu­maan eri tiloi­hin ja Kai­vok­sen aluei­siin hel­pos­ti omal­ta lait­teel­ta­si.