Outokummun kaupunkiHyvinvointi ja terveysOmaKanta-omat terveystietosi
Erivärisiä ensiapuristejä kuvituskuva.

OmaKanta-omat terveystietosi

Oma­Kan­ta on val­ta­kun­nal­li­nen verk­ko­pal­ve­lu, jos­ta näet omat ter­veys­tie­to­si vuo­ro­kau­den ympä­ri. Vähi­tel­len näet Oma­Kan­nas­ta myös sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen asia­kas­tie­to­ja. Kir­jau­du Oma­Kan­taan aina kanta.fi-sivustolla. Oma­Kan­ta on val­ta­kun­nal­li­nen verk­ko­pal­ve­lu, jota yllä­pi­tää Kelan Kan­ta-pal­ve­lut. 

Oma­Kan­nas­ta näet koo­tus­ti tie­to­si sekä jul­ki­ses­ta että yksi­tyi­ses­tä sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­ta.